Striden rundt riving av det gamle klubbhuset på Dælenenga kaster planene om flerbrukshall ut i usikkerhet. Foto: Ole Anders Flatmo / Wikimedia Commons
Striden rundt riving av det gamle klubbhuset på Dælenenga kaster planene om flerbrukshall ut i usikkerhet. Foto: Ole Anders Flatmo / Wikimedia Commons

Barn og unge på Grünerløkka kan måtte vente lenge på ny flerbrukshall på Dælenenga

Idretten på Grünerløkka jublet over bystyrets vedtak om å rive dagens klubbhus på Dælenenga og bygge ny flerbrukshall. Nå kan staten stoppe byggeprosjektet.

Publisert

I oktober vedtok bystyret å rive det gamle klubbhuset på Dælenenga og bygge en flunkende ny flerbrukshall på tomta. Idretten i bydelen har i over 20 år slitt med dårlige treningsforhold og ønsket vedtaket i bystyret hjertelig velkommen.

Men nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtatt å støtte innsigelsene fra Riksantikvaren, mot at klubbhuset rives. Dermed kan det gå mot at flerbrukshallen likevel ikke blir bygget. Saken ligger nå til avgjørelse hos kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avgjørelse kan ta lang tid

Den siste utviklingen i saken kan resultere i at idretten på Løkka må vente lenge på en endelig avgjørelse rundt flerbrukshallen. Saksbehandlingen i departementet tar sikte på å gjennomføre møte og befaring med berørte parter før sommeren.

— Vi kan ikke si noe om når saken blir avgjort. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for innsigelsessaker er ca. seks måneder, sier kommunikasjonsrådgiver i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Sissel Mossing, i en epost til VårtOslo.

Framtiden for den nye flerbrukshallen for idretten i bydel Grünerløkka er dermed helt i det blå. Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) håper departementet sier ja til byggeplanene.

— Oslo er desperate etter nye idrettsanlegg, og særlig på denne kanten av byen. Det håper og tror jeg departementet har forståelse for, sier hun.

— Tragisk for bydelens barne- og ungdomsidrett

Leder for idrettens samarbeidsutvalg i bydel Grünerløka, Torgny Hasås, er svært skuffet over at saken nå vil bli avgjort av departementet.

Leder av idrettens samarbeidsutvalg i bydel Grünerløkka, Torgny Hasås. Foto: LO Media
Leder av idrettens samarbeidsutvalg i bydel Grünerløkka, Torgny Hasås. Foto: LO Media

— Vi er veldig skuffa over at denne saken har gått så langt som den har gjort. Det er trist at både by- og riksantikvaren setter vernehensyn framfor hverdagen til bydelens mange unge idrettsutøvere, sier han til VårtOslo.

Han forteller at avgjørelsen nå vil føre til at bydelen i overskuelig framtid kan bli stående uten flerbrukshall. Dette vil ramme idrettslivet.

Urealistisk med påbygg på ishallen

— Når vi nå må vente enda lengre på lokaler, vil det føre til at vi ikke kan sette i gang aktiviteter for barn og unge. All treningskapasitet i bydelen er sprengt. Det vil ikke minst skolene få merke, sier Hasås.

Den erfarne idrettslederen er svært skeptisk til at Fylkesmannen har falt ned på forslaget om å bygge flerbrukshallen på toppen av dagens ishall. Dette er et prosjekt han mener er ugjennomførbart.

— Det er merkelig at både plan og bygg og Fylkesmannen går for et forslag som flere byggtekniske rapporter viser ikke lar seg gjennomføre, sier han.

Mislykket megling

Utbyggingsvedtaket i bystyret, som omfattet riving av det gamle klubbhuset, ble klaget inn til Fylkesmannen av Riksantikvaren. Årsaken var at vernemyndighetene ikke ville godta at det verneverdige klubbhuset ble ofret for å gi plass til en ny flerbrukshall. Etter et resultatløst meklingsforsøk sier nå Fylkesmannen seg enig i innsigelsene mot utbyggingen.

Det er på toppen av den eksisterende Grünerhallen at plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen vil bygge den nye flerbrukshallen på Dælenenga. Foto: Vidar Iversen / Wikimedia Commons
Det er på toppen av den eksisterende Grünerhallen at plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen vil bygge den nye flerbrukshallen på Dælenenga. Foto: Vidar Iversen / Wikimedia Commons

— Fylkesmannen har forståelse for de utfordringene Oslo har med kulturvern og vekst. Selv om det blir en merkostnad, mener jeg at kommunen i denne saken bør kombinere både vern og utvikling på Dælenenga til beste for byens innbyggere, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Vil bevare klubbhuset

Fylkesmannen mener det beste for saken nå er at flerbrukshallen bygges etter planforslagets alternativ 2. I dette forslaget bevares det gamle klubbhuset og flerbrukshallen bygges på toppen av det som i dag er Grünerhallen.

— Begge alternativene innebærer at deler av dagens friområde blir omregulert til idrettsstadion. For å ivareta blant annet barn og unges interesser, mener fylkesmannen det er spesielt viktig å verne om fri- og grøntområder i indre by. Fylkesmannen vektlegger at et større areal blir opprettholdt som friområde i alternativet vi støtter, sier Svarstad Haugland.

[Annonse]

Powered by Labrador CMS