Oslo kommune kan ileges tvangsmulkt på 50.000 om ikke plan for lokal luftkvalitet er poitisk godkjent innen 28. februar. Foto: Kjersti Dørumsgard Moxness
Oslo kommune kan ileges tvangsmulkt på 50.000 om ikke plan for lokal luftkvalitet er poitisk godkjent innen 28. februar. Foto: Kjersti Dørumsgard Moxness

Oslo kommune trues med tvangsmulkt på 50.000 etter somling med plan for luftkvalitetet

Byrådet skulle innen nyttår sendt en revidert plan for luftkvalitet til Miljødirektoratet. Nå trues kommunen med tvangsmulkt på 50.000 om ikke planen er på plass innen utgangen av februar.

Publisert Sist oppdatert

Ved nyttår gikk fristen for Oslo kommune ut for å sende inn en politisk godkjent og revidert plan for luftkvaliteteen i byen inn til Miljødirektoratet. Årsaken til direktoratets krav er at de mener den opprinnelige planen fra 2015 ikke tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften.

Trues med tvangsmulkt på 50.000

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel søkte i desember i fjor om utsatt frist for å sende inn en slik plan, da denne fortsatt ikke var politisk behandlet. Byrådet fikk utsatt fristen til 28. februar. I et brev fra Miljødirektoratet til byrådsavdelingen, sendt i forrige uke, går det fram at det kan bli dyrt for kommunen om denne fristen ikke overholdes.

— Dersom Oslo kommune ikke har sendt handlingsplanen for lokal luftkvalitet til Miljødirektoratet innen fristen, påløper en tvangsmulkt på kr. 50 000. Bakgrunnen for vedtaket om tvangsmulkt er at dette anses som nødvendig for å sikre at Oslo kommune leverer revidert handlingsplan for lokal luftkvalitet, skriver seksjonsleder i Miljødirektoratet, Anna von Streng Velken, i et brev til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Rekker fristen med en hårsbredd

Saken, som har latt vente på seg fra byrådets side, er nå endelig klar for politisk behandling. Torsdag i forrige uke vedtok byrådet et utkast til planen, og dette vil nå bli forelagt bystyrets organer for godkjenning.

— Nå er det opp til bystyret å behandle saken raskt, slik at vi kan få sendt inn planen før fristens utløp, sier kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Kristin Stormo, til VårtOslo.

Hun sier byrådet håper planen vedtas i bystyret 28. februar. Dette er samme dag som fristen fra direktoratet utløper. Er ikke planen ferdig behandlet innen fristen, vil byrådsavdelingen på nytt ta kontakt med direktoratet for, om mulig, å kunne unngå å betale 50.000 i mulkt.

Komitéen positiv til hastebehandling

Trusselen om tvangsmulkt fra 28. februar gjør at tidsrammen for behandling av saken blir langt kortere enn vanlig. Nestleder i miljø- og samferdselskomitéen, Espen Ophaug (V), stiller seg positiv til en hastebehandling av saken.

Nestleder i miljø- og samferdselskomitéen, Espen Ophaug (V). Foto: Venstre
Nestleder i miljø- og samferdselskomitéen, Espen Ophaug (V). Foto: Venstre

— Vi har fått en forespørsel fra byrådet om å hastebehandle saken, og det er vi er positive til. Saken blir nok ikke enstemmig vedtatt, men vi skal gjøre vårt for å gjøre behandlingen så rask som mulig, slik at kommunen unngår å bli belastet med tvangsmulkt, sier han.

Ophaug mener forsinkelsen i arbeidet med planen høyst sannsynlig skyldes de store valgene byrådet har måttet ta når det gjelder virkemidlene for å redusere luftforurensningen  i byen.

Høyre: — Sterkt kritisk til byrådets somling

Leder i miljø- og samferdselskomitéen og gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae Solberg, er svært skeptisk til byrådets behandling av saken.

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg er kritisk til byrådets somling. Foto: Arnsten Linstad.
Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg er kritisk til byrådets somling. Foto: Arnsten Linstad.

— Byrådets somling gjør at vi får mye kortere tid til å behandle denne saken enn hva som var ønskelig. Det er flere sider ved denne planen vi gjerne skulle hatt større debatter rundt. Dette må vi nå gå bort fra, da ingen ønsker at kommunen skal måtte betale, sier han.

Både Lae Solberg og Carl I Hagen (Frp) har tidligere forsøkt å få en forklaring fra byråd Lan marie Nguyen Berg (MdG) om hvorfor arbeidet med planen har tatt så lang tid. Dette har ikke byråden besvart.