Nå blir det tillatt for elsyklister å ta med sykkelen langt inn i marka. Foto: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Nå blir det tillatt for elsyklister å ta med sykkelen langt inn i marka. Foto: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Regjeringen tillater bruk av elsykler i Oslomarka

Regjeringen tillater bruk av elsykler i Oslomarka og lar hver enkelt av de 19 kommunene som omfattes av markaloven, selv avgjøre om de innfører begrensninger.

Publisert

Det blir et forvirrende opplegg, mener APs Åsmund Aukrust: – Nå blir reglene forskjellige i de ulike kommunene.

Ap foreslo sammen med SV og MDG å kun tillate elsykler på gruslagte veier eller veier med fast dekke, men fikk ikke flertall på Stortinget for dette.

Kritikk mot lovendringen

– Det var blant annet for å hindre slitasje. Dette var i tråd med anbefalingene fra både friluftsorganisasjoner og mange av kommunene, deriblant Oslo, sier Aukrust.

Markas aller største grunneier, Løvenskiold Skog, er blant dem som har vært kritiske til bruk av elsykler på stier. Skogsjef Carl Gustaf Rye-Florentz har tidligere uttalt til Aftenposten at Løvenskiold Skog håper at politikerne ikke åpner sommerstier, såkalte blåstier, for elsykler.

Løvenskiold eier 430 kvadratkilometer skog i Nordmarka, noe som tilsvarer 25 prosent av det totale arealet.

Løvenskiold skog er skeptiske til at elsykler får lov til å kjøre utenfor veiene i marka. Foto: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Løvenskiold skog er skeptiske til at elsykler får lov til å kjøre utenfor veiene i marka. Foto: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

– Kjempepositivt

Naturvernforbundet har tidligere uttalt seg positivt til elsykler i Oslomarka.

– Det er kjempepositivt at regjeringen åpner for at flere kan åpne seg lengre inn i Marka. Det er ønskelig at så mange som mulig skal få bruke de naturområdene vi har. Først og fremst er det fint at folk kommer seg ut, sier Siri Tollefsen, som jobber med skogvern og hogst i Naturvernforbundet i Oslo.

Men hun vil helst at elsyklene holder seg på skogsveiene. – Sykler folk utenfor veiene, blir det ganske sikkert slitasje på de etablerte turstiene.

– Enklere å endre markagrensen

Regjeringen endrer også regelverket for justeringer av markagrensen. I dagens regelverk kan Klima- og miljødepartementet godkjenne justeringer av markagrensen hvis berørte kommuner melder inn ønske om dette.

I det nye regelverket heter det at dersom vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, kan det gjøres innskrenkende justeringer av markagrensen.

– Endringen gjør det lettere for regjeringen å endre grensene uten å ta det til Stortinget. Vi var imot dette forslaget fordi vi mener dagens regelverk fungerer godt, sier Aukrust.