Heroinmisbruk må i større grad ses på som et helseproblem enn et justisproblem, mener Oslo Høyre. Foto: Christian Vassdal
Heroinmisbruk må i større grad ses på som et helseproblem enn et justisproblem, mener Oslo Høyre. Foto: Christian Vassdal

Oslo Høyre vil tillate røyking av heroin på sprøyterommet for å hindre overdoser

Oslo Høyres årsmøte går inn for en mer human ruspolitikk. Narkotikamisbruk bør være et helsespørsmål, ikke et justisspørsmål, mener fylkeslaget, som også har valgt sin andre kvinnelige leder.

Publisert

I Norge dør årlig om lag 250 mennesker av overdoser. I Oslo alene dør rundt 50 personer hvert år. Nå ønsker Oslo Høyre at bruk av narkotika i større grad skal være en oppgave for helsesektoren, ikke justissektoren. 

– I Oslo er det en utfordring at personer som har vært til behandling og avrusning ofte faller tilbake til sitt tidligere rusbruk. Vi må derfor styrke ettervernet og ha større oppmerksomhet om hva som skjer med brukere etter behandling, sier Oslo Høyre i sitt vedtak.

Oslo Høyres narkotikapolitikk

Oslo Høyre vil blant annet:

  • At Oslo kommune skal arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall.
  • Styrke oppfølgingen av rusmisbrukere etter gjennomført avrusning. Ingen skal havne alene i en kommunal bolig.
  • Vurdere alternative boformer etter avrusning/rusbehandling, hvor man i større grad benytter seg av bofellesskap og andre boformer med tett oppfølging.
  • At opplysningsarbeidet i skolen om konsekvensene av bruk av narkotika først og fremst skal gis av helsepersonell.
  • Tillate at det røykes heroin på sprøyerommet for å redusere muligheten for overdoser.
  • At medisinsk behandling av mennesker som misbruker narkotika skal avgjøres ut fra hva som er best for helsen til den enkelte. Hvorvidt behandling skal være medikamentfri eller ikke må være en medisinsk vurdering.

Rus og psykisk helse må ses under ett

Forskning har avdekket en klar økning i andelen av barn og unge under 25 år som sliter med ulike problemer. Dette kan være ensomhet, hverdagsutfordringer, vanskelig livssituasjon som fører til skolefrafall, mobbing, spiseforstyrrelser eller usikkerhet om seksualitet/seksuell helse. Oslo Høyre mener derfor det forebyggende arbeidet blant unge er viktig for å redusere antallet nye brukere av narkotiske stoffer.

– Ettersom forskningen også viser at personer med psykiske lidelser har høyere rusmiddelbruk enn befolkningen ellers, mener partiet det er nødvendig å se lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus under ett, fordi de ofte går hånd i hånd, sier Oslo Høyre.

Unge kan henvende seg anonymt

Oslo Høyre fremhever arbeidet Oslo kommune har gjort i enkelte bydeler for å styrke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse og rus.

– Resultatene fra noen av disse pilotprosjektene, deriblant Ung Arena, viser at unge bruker tjenestetilbudene aktivt. Ung Arena henter inspirasjon fra lignende tjenester i Danmark, Irland og Australia og skiller seg fra andre lavterskeltilbud. Her tilbys de unge muligheten til å henvende seg anonymt uten henvisning fra lege.

Ny ledelse

Heidi Nordby Lunde og Eirik Lae Solberg ble i dag enstemmig valgt som leder og nestleder av Oslo Høyre for de neste to årene.
Heidi Nordby Lunde og Eirik Lae Solberg ble i dag enstemmig valgt som leder og
nestleder av Oslo Høyre for de neste to årene.

Eirik Lae Solberg er ny nestleder i Oslo Høyre, mens Heidi Nordby Lunde er leder. Hun er den andre kvinnelige lederen i Oslo Høyre noensinne. Den første var Heidi Larssen, fra 2004-06.

Fabian Stang ble gjenvalgt til arbeidsutvalget og med seg får han Camilla Strandskog. Hun er politisk rådgiver for kommunalminister Monica Mæland. Ny leder av kvinneforum ble Pia Farstad von Hall.

 

Powered by Labrador CMS