Norges veterinærhøyskole. Foto: Merethe Ruud

Bystyret vil ha park og idrettsanlegg på tomta til Veterinærhøgskolen

Bydel St. Hanshaugen er dårlig stilt med grønt- og idrettsanlegg. Når Veterinærhøgskolen flytter i 2020, vil bydelen få et ettertraktet område til disposisjon.

Bystyret vil gi Veterinærinstituttets tomt på Adamstuen tilbake til byen og forhindre at området omreguleres til boligformål. Et forslag i bystyret fra Eirik Lae Solberg (H) og Pia Farstad von Hall (H) vil sikre at området blir brukt til bydelens beste med tilgjengelige grøntområder og idrettsanlegg.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i bystyret etter at det var anbefalt med dissens fra byutviklingskomiteen.

En sjelden anledning

— Det er veldig sjelden at vi i en av sentrumsbydelene får mulighet til å forme et så stort område, poengterte Lae Solberg under debatten i bystyret.

Området veterinærinstituttet legger beslag på er på hele 65 dekar. Det vil si samme størrelse som en 10-12 kvartaler i byen. Bygningene ble oppført i 1935, og lokalene tilfredsstiller ikke lenger de behov instituttet og veterinærhøgskolen har.

Lae Solberg antar at Statsbygg, som nå eier tomta, ønsker å selge til høyest mulig pris, og han antar at et salg til boligutviklere vil være mest innbringende.

— Det bør de ikke få anledning til, sa Høyre-representant Lae Solberg.

Eirik Lae Solberg (H)
Eirik Lae Solberg (H) er opptatt av at oslofolk må få tilgang på tomta til veterinærhøgskolen. Foto: NHD-INFO

Ønsker helhetlig plan for tomta

Området er i dag regulert til undervisningsformål. Von Hall og Lae Solbergs forslag går ut på at området skal bli tilgjengelig for byens befolkning.

De verneverdige bygningene skal fortsatt brukes til undervisningsformål eller andre formål som kommer Oslos innbyggere til gode. Høyre mener det er viktig med en helhetlig utvikling av området. Ønsket er en stor ny park fra Idioten, via en bilfri General Birchs gate, til Veterinærinstituttets område

Bystyrets vedtak:

Når Statsbyggs prosess er avsluttet bes byrådet legge frem en sak om helhetlig utvikling av området der Veterinærinstituttet holder til i dag. Forslaget skal inneholde idrettsanlegg og tilgjengelig grøntområder, samt en plan for utnyttelse av de verneverdige byggene.

Om det ikke legges frem en sak for bystyret innen utgangen av tredje kvartal 2018, bes byrådet orientere bystyret om fremdriften i saken.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer