I slutten av april kunne statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby være med å markere gjenåpningen av Ellingsrudåsen skole.
I slutten av april kunne statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Guri Melby være med å markere gjenåpningen av Ellingsrudåsen skole.

Osloskolen får stor ekstraregning på grunn av koronakrisa

Osloskolene har til nå hatt et merforbruk under koronakrisa på 10 millioner kroner. I tillegg har omlag 60 millioner kroner i foreldrebetaling til AKS falt bort under stengingen. Det er usikkert hvor mye skolene får refundert.

Publisert

Da koronakrisa traff Oslo med full styrke 12. mars ble skoler og barnehager stengt umiddelbart. Slik ble det værende i snaut to måneder, før kommunen i slutten av april begynte å åpne opp hverdagen for barnehagebarn og skoleelever igjen.

I løpet av perioden har skolenes ekstrautgifter i forbindelse med gjenåpning og smittevern toppet seg.

— Per i dag har skolene meldt inn til oss et merforbruk under koronakrisa på 10,1 millioner. Tallet er foreløpig ikke kvalitetssikret og kan derfor bli høyere, sier kommunikasjonsdirektør i utdanningsetaten, Trine Lie Larsen, til VårtOslo.

Koronautgifter samles på en konto

Kommunikasjonsdirektør i utdanningsetaten, Trine Lie Larsen.
Kommunikasjonsdirektør i utdanningsetaten, Trine Lie Larsen.

For å ha en slags kontroll på skolenes merforbruk, det være seg til håndsprit, vaskemidler eller vikarer, har etaten opprettet en egen konto for skolene.

— Skolene har blitt orientert om at for å sikre en effektiv og hensiktsmessig rapportering og oppfølging av utgifter i forbindelse med koronaviruset, skal de føre relevante utgifter på et konkret prosjektnummer.

— Prosjektnummeret skal kun benyttes til ekstraordinære utgifter som er en direkte følge av Korona-viruset, for eksempel overtid til ansatte, opplyser Lie Larsen.

Ekstrautgiftene kommer på toppen av det faktum at skolene allerede har hatt et stort frafall av inntekter fra foreldrebetalingen i aktivitetsskolen under koronastengingen.

Her skal foreldrene ha tilbakebetalt for et tilbud de ikke har hatt muligheten til å benytte. I alt dreier det som en sum på omtrent 30 millioner per måned.

Byrådet har satt av 86 millioner

For å bøte på de økonomiske problemene dette har byrådet satt av i alt 85 millioner kroner i revidert budsjettforslag for å avhjelpe skolenes økonomi. Hva summen ender på er først klart når bystyret vedtar revidert Oslo-budsjett iløpet av juni.

30 av de foreslåtte millionene kommer fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Disse skal blant annet dekke generelle utgifter som følge av koronaviruset.

De resterende 56 millionene kommer fra byrådet sentralt, og skal brukes til å kompensere for bortfallet av foreldrebetalingen i aktivitetsskolen. I tillegg er det lovet flere tiltakspakker fra regjeringen innenfor både skole og utsatte barn.

— Av disse midlene vil Oslo kommune få vel 35 millioner, opplyser kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Karin Steenstrup.

På tross av disse løftene kan ikke utdanningsetaten garantere at alle ekstrautgifter skolene har hatt i løpet av krisa vil bli refundert.

— Det er per i dag umulig å svare på om alle ekstrautgifter vil kunne bli refundert skolene. Vi vet i dag ikke hvor mye bystyret vil vedta å kompensere, eller hvor mye av de midlene som tilfaller oss. Vi vet heller ikke om det kommer noen føringer for midlene, eller hvordan fordelingen av de statlige midlene blir, understreker Trine Lie Larsen.

Powered by Labrador CMS