Bentsebrugata
På denne strekningen i Bentsebrugata skal det mest sannsynlig bli tosidig sykkelvei. Kart: Google maps

Bymiljøetaten vil fjerne 55 parkeringsplasser i Bentsebrugata

Bymiljøetaten planlegger å asfaltere 400 meter røde sykkelfelt på begge sider av Bentsebrugata, vest for Sandakerveien.

– Det stemmer, bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Bentsebrugata, bekrefter kommunikasjonsrådgiver for gange og sykkel i bymiljøetaten, Thea Leivestad.

Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være lovlig å parkere i Bentsebrugata mellom Sandakerveien og Advokat Dehlis plass. Det er snakk om 55 parkeringsplasser. HC-plasser flyttes til nærmeste nabogate.

Bentsebrugata 4
400 meter av Bentsebrugata blir omregulert, og bilparkeringene fjernes., inkludert de på bildet. Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

Skal bedre trafikksikkerheten

«Egne sykkelfelt i Bentsebrugata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående», sier bymiljøetaten på hjemmesidene sine.

Sykkelfeltet blir i hovedsak tosidig, men med ensidig sykkelfelt i nordgående løp over Bentsebrua. Arbeidene inkluderer også resetting av kantstein og utvidelse av vestre fortau mellom Arendalsgata og Hammergata.

Arbeidene begynner til våren

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene våren og sommeren 2019.

Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata, og det er mulighet for å uttale seg i saken frem til 5. april.

nærinfo Bentsebrugata
Nærinfo om sykkelfelt i Bentsebrugata skal være delt ut til naboene.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer