Bildene er inspirert av futurismen, en kunstretning fra begynnelsen av forrige århundre der fart, rytme og nye kjøretøy ga kunstnerne nye uttrykk. Foto: Line Holand
Bildene er inspirert av futurismen, en kunstretning fra begynnelsen av forrige århundre der fart, rytme og nye kjøretøy ga kunstnerne nye uttrykk. Foto: Line Holand

Elevene ved Oslo Kulturskole har smykket ut byggegjerdene i Birkelunden

Elever har gjort Birkelunden og Olaf Ryes plass til et levende utegalleri. Det skjer mens Oslo kommune bygger om trikkeinfrastrukturen.

Publisert

Den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate har pågått siden i februar, og området er lite pent. Men for å gjøre området litt mer attraktivt pryder kunst av elevene ved Oslo kulturskole byggegjerdene, både på Olav Ryes plass og i Birkelunden.

Oslo kulturskole er for barn og unge opptil 18 år. Skolen holder til på Schous kulturstasjon og har undervisning innen musikk, dans, teater og visuell kunst.

Elevene har latt seg inspirere av forandringene som har skjedd fra gamle dager til vår tid i et kunstprosjekt om forandring, syklus og tid. Bildene er inspirert av futurismen, en kunstretning fra begynnelsen av forrige århundre der fart, rytme og nye kjøretøy ga kunstnerne nye uttrykk.

Elever ved Oslo kulturskole står bak tegningene som gjør byggegjerdene ved Birkelunden og Olav Ryes plass vakrere. Foto: Fremtidenbyreise.no
Elever ved Oslo kulturskole står bak tegningene som gjør byggegjerdene ved Birkelunden og Olav Ryes plass vakrere. Foto: Fremtidenbyreise.no

Fornyelse av gata

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate er en del av Trikkeprogrammet til Oslo kommune der flere av byens gater opprustes. Både gata, trikkeskinner, fortau, overvannshåndteringen og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes.

–  Sammen med entreprenør gjør vi det vi kan for å tilrettelegge best mulig i anleggsperioden. Kunstprosjektet er et slikt tiltak, sier avdelingsdirektør Torunn Carlsson i bymiljøetaten i en pressemelding.

Kunst på byggegjerdene. Foto: Line Holand
Kunst på byggegjerdene. Foto: Line Holand

Syklister og gående prioriteres

Thorvald Meyers gate skal gjøres om til kollektivgate. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold. Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Byggeperioden startet 25. februar 2019 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Etter arbeidene i første del er ferdig, fortsetter arbeidene i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate.

Byggeplassen er blitt til kunstgalleri. Foto: Fremtidenbyreise.no
Byggeplassen er blitt til kunstgalleri. Foto: Fremtidenbyreise.no
Powered by Labrador CMS