Pappa Stian Schjelderup peker ut skoleveien for barna til Laggegata skole, i bakgrunnen. Foto: Vegard Velle
Pappa Stian Schjelderup peker ut skoleveien for barna til Laggegata skole, i bakgrunnen. Foto: Vegard Velle

Over halvparten av alle kjøretøy bryter fartsgrensen utenfor Lakkegata skole. Ukentlig er det nestenulykker

Foreldrene ved Lakkegata skole har fått nok. De går bare og venter på en alvorlig bilulykke utenfor skolen. Nå har de selv anskaffet en fartsmåler og målt farten til bilene i Trondheimsveien.

Publisert

Lakkegata skole ligger et steinkast unna Botanisk hage, på grensen mellom Tøyen og Grünerløkka, klemt mellom de høyt trafikkerte veiene Trondheimsveien og Sars gate. I Trondheimsveien kjører det både biler og trikker. Over denne veien passerer de fleste av de rundt 430 barna på vei til og fra skolen.

Utenfor skolen står det et stort, lysende skilt som markerer at hastigheten er 30 kilometer i timen og at bilisten entrer skolens nærområde. Likevel kjører over halvparten av bilene for fort, ifølge foreldrene.

Her kommer en lastebil kjørende oppover i kollektivfeltet. Foto: Stian Schjelderup
Her kommer en lastebil kjørende oppover i kollektivfeltet. Foto: Stian Schjelderup

Målte hastigheten selv

– Da vi klaget til bymiljøetaten på hastigheten, var tilbakemeldingen vi fikk derfra at hastigheten på bilene ofte oppleves som fortere enn virkeligheten. Da bestemte vi oss for å finne ut av dette selv, forteller pappa Stian Schjelderup (43), som har to barn på skolen.

Han forteller om biler som kjører på rødt lys og om bilister som kjører forbi busser og trikker, rett foran et fotgjengerfelt og over doble sperrelinjer. Nå har foreldrene fått nok. De krever at kommunen tar grep.

Foreldrene anskaffet fartsmåler

For å dokumentere bruddene på trafikkreglene, gikk foreldrene selv til anskaffelse av en fartsmåler. Radar-målingen ble gjort av tre personer i løpet av åtte halvtimer på morgenen i uke 44 og 45. Foreldrene registrerte følgende regelbrudd:

  • 315 fartsoverskridelser (53,4 prosent av alle kjøretøy)
  • 41 fartsoverskridelser av trikk. 64 prosent av alle trikker kjører for fort
  • 97 fartsoverskridelser av TAXI (fra alle selskaper)
  • 25 ulovlige kjøringer oppover i kollektivfeltet
  • Ti forbikjøringer over dobbel sperrelinje (i yttersving og rett foran et av skolens fotgjengerfelt)
  • Tre rødt-lys-kjøringer. Også med trafikkpatrulje til stede.

Forbikjøringene over dobbel sperrelinje skjer når trikken eller bussen stopper rett ved skolen. Forbikjøringene skjer da i blind yttersving og med et fotgjengerfelt umiddelbart på nedsiden av der hvor trikken står.

I dette fotgjengerfeltet skjer det svært mange farlige situasjoner, forteller Schjelderup.

Kurven viser at dødsrisikoen øker markant ved påkjørsel av bil i 40 km/t og over. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Kurven viser at dødsrisikoen øker markant ved påkjørsel av bil i 40 km/t og over. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Frykter alvorlig ulykke

– Vi frykter at det skal skje en alvorlig ulykke eller i verste fall en dødsulykke. Når så mange biler kjører i over 50 km/t utenfor skolen, skal det bare ett treff til, så er det en dødsulykke. Vi frykter at det må skje en alvorlig ulykke før det blir tatt ordentlig på alvor, sier Schjelderup.

Han peker på at de nasjonale retningslinjene til Veivesenet sier det skal være en hastighet på 30 forbi barneskoler. Men utenfor Lakkegata skole er hastigheten 40 km/t i både Sars gate og i Trondheimsveien (her er den 30 i skoletiden).

– Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor kommunen ikke følger veiledningen fra Statens vegvesen, sier skoleforelderen.

Stian Schjelderup er en av foreldrene ved Lakkegata skole som nå krever at kommunen gjør noe med Trondheimsveien, som de anser som livsfarlig for skolebarna. Foto: Vegard Velle
Stian Schjelderup er en av foreldrene ved Lakkegata skole som nå krever at kommunen gjør noe med Trondheimsveien, som de anser som livsfarlig for skolebarna. Foto: Vegard Velle

Krever strakstiltak

Foreldrenes arbeidsutvalg på Lakkegata skole har tidligere fått behandlet innbyggerforslag for forbedring av trafikkforholdene ved skolen. Etter vedtak i Oslo Bystyre fra april 2015 ble det igangsatt noen få tiltak.

– Situasjonen per i dag tilsier at tiltakene ikke har hatt god nok effekt. Det er nestenulykker ukentlig langs de sterkt trafikkerte veiene rundt skolen, forteller Schjelderup.

Han forteller at foreldrene har flere konkrete forslag til tiltak og ønsker å være i konstruktiv dialog med kommunen og politiet.

– Vi krever strakstiltak og ansvarliggjøring fra byrådet før det skjer en alvorlig ulykke ved skolen! Vi har ingen å miste!

Nedover denne veien kommer mange biler kjørende i høy hastighet. Alt for ofte kjører de forbi trikken som ved trikkestoppen her. Nederst til venstre: Lakkegata skole Foto: Stian Schjelderup
Nedover denne veien kommer mange biler kjørende i høy hastighet. Alt for ofte kjører de forbi trikken som ved trikkestoppen her. Nederst til venstre: Lakkegata skole Foto: Stian Schjelderup

Politijobb

Bymiljøetaten har kun en kort kommentar til trafikkfaren ved Lakkegata skole.

– Det er selvsagt svært uheldig at trafikantene ikke overholder fartsgrensen, men overtredelser av fart og andre trafikkregler, er det politiet som må håndheve, sier presseansvarlig Monica T. Olsen.

Powered by Labrador CMS