Bymiljøetaten varsler dårlig fremkommelighet på grunn av mye snø. Foto/illustrasjonsbilde: Pixabay
Bymiljøetaten varsler dårlig fremkommelighet på grunn av mye snø. Foto/illustrasjonsbilde: Pixabay

Store mengder snø kan skape dårlig fremkommelighet tirsdag morgen

Meteorologene varsler betydelige mengder snø natt til tirsdag. Bymiljøetaten advarer om at dette kan skape trøbbel langs veiene i Oslo.

Publisert

Bymiljøetaten har i løpet av helgen forberedt seg for brøyting og bortkjøring av snø fra fortauer, men de varslede mengdene snø kan føre til dårlig fremkommelighet tirsdag morgen, skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Meteorologisk institutt melder om 20-30 centimeter snø fra mandag til tirsdag. Bymiljøetaten kommer til å brøyte kontinuerlig fra det begynner å snø. De store snømengdene gjør likevel bortkjøring av snø til en utfordring.

Vinterdrift av vei og fortau i Oslo

  • Bymiljøetaten har driftsansvaret for alle kommunale veier, fortauer og gang-, sykkel- og turveier, samt kommunale parkeringsplasser. Vinterdriftsperiode fra 15. oktober til 15. april.
  • Politivedtektene for Oslo slår fast at gårdeier har ansvar for vinterdrift (brøyting, strøing og snøfjerning) på fortau utenfor sin eiendom innenfor Ring 1. Bymiljøetaten drifter kun et fåtall fortauer innenfor dette området. Flere av fortauene har gatevarme for å sikre høy fremkommelighet.
  • Bymiljøetaten har ansvaret for vinterdrift av kjøre- og sykkelbanearealer innenfor Ring 1.

– Det kan bli enkelte avvik i normal fremkommelighet de nærmeste dagene, men vi skal jobbe på høygir for å holde Oslo fremkommelig og trygg, sier Joakim Hjertum i Veiseksjonen i Bymiljøetaten.

Har for få snødeponier

Det er få snødeponier i Oslo. Når det kommer mye snø på kort tid, blir det derfor en utfordring å få store mengder snø raskt vekk fra gater og fortau.

– Dersom vi må anlegge store snøranker når vi brøyter, må vi på tirsdag prioritere å holde fortauer åpne og trygge. Dette kan stedvis gå på bekostning av sykkelfelt, også der disse er prioriterte. Vi vil kjøre bort snøen fra slike så raskt det lar seg gjøre å tilbakestille dem til høy standard, sier Hjertum.

Bymiljøetaten har i samarbeid med Sporveien satt opp en prioritert liste som viser hvor det er størst behov for raskest bortkjøring av snø. Deretter følger bortkjøring av snø i sykkelfelt i de prioriterte traseene, så kollektivtraseer og gater med fremkommelighetsproblemer for større kjøretøy. Til slutt kommer bortkjøring av snø for å bedre parkeringssituasjonen.

Skal være ferdig brøytet etter fire timer

De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall.

Hovedveier med kollektivtrafikk med tilhørende holdeplasser og fortau skal samt være ferdig brøytet innen fire timer etter oppstart. Det samme skal prioriterte hovedveier med tilhørende fortau. Oppstart er ved 2 centimeter snø.

Fortauer langs boligveier brøytes når det har falt 3 centimeter snø, og skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart.

Øvrige veinett og parkeringsplasser skal være ferdig brøytet innen 8 timer etter oppstart. Oppstart er ved 5 centimeter snø.

Powered by Labrador CMS