Her kjører en semi-trailer opp Ryenbergsveien. Foto: Privat
Her kjører en semi-trailer opp Ryenbergsveien. Foto: Privat

Tunnelarbeid fører til at beboerne i Ekebergskrenten får semi-trailere og buss for tog rett utenfor inngangsdøren

Publisert

Oppgraderingen av Ekeberg- og Svardalstunnelene fører til at beboerne i Ekebergskrenten får semi-trailere og buss for tog rett i trynet.

Ryenbergveien er en smal gate med bolighus og barnefamilier. Husene vender direkte ut i veien, som både er skolevei og vei til lekekompiser.

Vegarbeid Ekeberg- og Svartdalstunnelene

Rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelene er i gang. Arbeidene vil i stor grad foregå på natten slik at trafikken blir minst mulig påvirket. Unntaket er sommermånedene i 2017/2018 og enkelte helger – da stenges tunnelene hele døgnet i én retning om gangen.

Ref. Vegvesenet

Da beboerne fikk høre om planene for tunnelen, varslet de bydelen om faren for økt gjennomgangstrafikk i smågatene i området. Både beboerne og bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo etterspurte gjennomkjøring forbudt-skilt.

Bymiljøetaten mente derimot det ikke ville bli nødvendig med midlertidig skilting og avslo.

Ber kommunen øke trafikksikkerheten

Nå viser det seg at mange velger å kjøre småveiene gjennom boligområdet likevel, spesielt når trafikken står i stampe på hovedveiene. Beboerne Leikny Øgrim og Gro Borgersrud ser både busser og store semi-trailere kjøre forbi hagestolpene deres.

— Det har vært en betydelig økning av gjennomgangstrafikken i gaten vår etter at oppgraderingen av Ekeberg- og Svardalstunnelene startet opp. Trafikksikkerheten er lav, og det er stort behov for midlertidig skilting. Derfor ber vi bydel Gamle Oslo og bymiljøetaten ta tak i saken på nytt, slik at det blir trygt å ferdes i området vårt.

Endret kjøremønster vil bli skiltet

Vegvesenet understreker at denne saken ikke er deres bord, og at det er kommunen som har fullmakt til å ta en avgjørelse om midlertidig skilting. De oppfordrer alle til å følge dagens skilting langs hovedveien og beregne god tid.

På grunn av sommerferieavvikling i kommunen har det ikke vært mulig for VårtOslo å komme i kontakt med noen fra bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS