Kathrine Omnia Strøm er utviklingssjef i Cowi og får heder sammen med bymiljøetaten etter årets pris for landskapsarkitektur.
Kathrine Omnia Strøm er utviklingssjef i Cowi og får heder sammen med bymiljøetaten etter årets pris for landskapsarkitektur.

Vinneren av Prisen for landskapsarkitektur kåret. – Et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere bilen

Årets landskapsarkitekturpris tildeles COWI og bymiljøetaten for prosjektet «Ny gatenormal for Oslo». – Vi står midt i det grønne skiftet. Oslos nye gatenormal er en revolusjon.

Publisert

– Hvorfor er byen så grå når de aller fleste ønsker seg grønne byer? Det er flere grunner til at Oslos byrom har blitt grå, og en av dem har vært Oslo kommunes gatenormal. Den har tidligere satt krav til en rekke grå dekker som skal brukes av biler, busser, varebiler, forklarer juryen bak prisen.

Nå stiller bymiljøetaten, med bistand fra landskapsarkitektene i COWI, krav til en ny gatenormal.

Bryter med tradisjon

– Gatenormalen er den første førende offentlige veilederen for byrom og gater som viser et tydelig brudd med en 70 år gammel tradisjon om å prioritere biler, sier juryen i en pressemelding.

Roald Amundsens gate.
Roald Amundsens gate.

Dermed kan byutviklere slå normalen i bordet og kreve at det skal settes av plass til vegetasjon og myke kvaliteter på bekostning av biler og harde kvaliteter.

Vil få store ringvirkninger

– Vi står midt i det grønne skiftet. Oslos nye gatenormal er en revolusjon. Oslo kommune går foran der Statens vegvesen og alle andre kommuner fortsatt henger igjen i bilbasert regelverk.

– Juryen tror på prosjektet, vi har også forhåpninger om at gatenormalen vil få ringvirkninger ut over det ganske land.

Kirkegata.
Kirkegata.

Om prisen

I gatenormalen har COWI og bymiljøetaten gått inn i et komplisert tverrfaglig felt. Landskapsarkitekter, biologer, vann- og avløpsingeniører, trafikk- og veiingeniører og arealplanleggere må frigjøre seg fra gammelt tankesett og tenke gaterom på en ny måte.

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som skal bidra til å heve, fornye og utvikle bredden i norsk landskapsarkitektur.

Powered by Labrador CMS