Den ene av dagens to parkeringsplasser på Huk vil etter vedtaket i bystyret bli halvert i størrelse. Foto: Hans Magnus Borge
Den ene av dagens to parkeringsplasser på Huk vil etter vedtaket i bystyret bli halvert i størrelse. Foto: Hans Magnus Borge

Til sommeren blir det vanskeligere å ta bilen til dukkerten på Huk

Bystyret vedtok onsdag å halvere antallet parkeringsplasser ved byens mest populære badestrand.

Publisert

Når sommersola står på og varmegradene kryper godt opp på termometeret, er stranda på Huk en av de mest populære turmålene for oslofolk. Allerede kan det være trangt om parkeringsplassene på varme sommerdager. Nå skal det bli enda vanskeligere å bruke bil til stranda.

Onsdag vedtok et enstemmig bystyre et planforslag som reduserer antall parkeringsplasser fra 230 til 124.

Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken

Bakgrunnen for det vedtatte planforslaget, utarbeidet av bymiljøetaten, er at byrådet ønsker å gjøre det enklere å reise kollektivt til badeperlen på Bygdøy.

— Hensikten med planen er å oppgradere kollektivanlegget og tilfredsstille kommunens overordnede føringer om at vekst i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Et av hovedmålene for omreguleringen på Huk er å gi kollektivtrafikken bedre framkommelighet. Foto: Hans Magnus Borge
Et av hovedmålene for omreguleringen på Huk er å gi kollektivtrafikken bedre framkommelighet. Foto: Hans Magnus Borge

Planforslaget legger opp til en omregulering av en halvpart av dagens parkeringsplass i Strømsborgsveien 46 til fortau, gang- og sykkelvei, annen veigrunn og friområde.

Vil flytte parkeringsplassen

I tillegg til å vedta forslaget til reguleringsplan, vedtok bystyret, etter forslag fra Rødt, å se på muligheten for å flytte dagens parkeringsplass fra Strømsborgveien 46 til nabotomta i nummer 48. Sistnevnte område er i dag fredet.

— Det er viktig å få på plass en bedre tilgjengelighet for kollektivtrafikken og de myke trafikantene som benytter stranda, sier Rødts bystyrevara, Sissel Hallem.

Det vedtatte planforslaget gir en reduksjon i antallet parkeringsplasser for handikappede, noe som førte til reaksjoner fra flere av opposisjonspartiene. Leder for byutviklingskomitéen, Victoria Marie Evensen (Ap), kunne berolige skeptikerne.

— Hele området skal gis en universell utforming. Det er fortsatt mulig å endre antallet parkeringsplasser for de med særskilte behov, forsikret hun bekymrede politikersjeler.

Powered by Labrador CMS