Bymiljøetaten vil ikke stenge Løkkeveien for gjennomgangstrafikk. Foto: Wikipedia
Bymiljøetaten vil ikke stenge Løkkeveien for gjennomgangstrafikk. Foto: Wikipedia

Bymiljøetaten tar hensyn til bil og buss, vil ikke stenge Løkkeveien for trafikk

Publisert

Bekymrede beboere hadde håpet å få stengt Løkkeveien på Frogner for gjennomgangstrafikk. Nå vender bymiljøetaten tommelen ned for forslaget.

I lengre tid har bekymrede beboere i Løkkeveien sloss for å få stengt gaten for all gjennomgangstrafikk.

Hensynet til sikker skolevei for elevene ved Ruseløkka skole og ønsket om et bedre bomiljø i gata har vært de ledende faktorene bak ønsket. I løpet av senvinteren har forslaget vært ute på høring hos berørte instanser og blant annet fått støtte fra bydel Frogner.

Men nå har forslaget fått et tilbakeslag, etter at bymiljøetaten har konkludert med at stenging av Løkkeveien ikke kan anbefales. I sin innstilling til byrådsavdeling for miljø- og samferdsel mener etaten at de trafikale konsekvensene av en stengning blir for store.

Tar hensyn til bil og buss

— Vurderinger og høringsinnspill viser at fra et trafikkavviklingsperspektiv er stenging av
Løkkeveien ikke å anbefale, skriver divisjonsdirektør Gunhild Bøgseth i innstillingen.

Bymiljøetaten utdyper avslaget med at de mener en stenging av Løkkeveien vil få uheldige konsekvenser både for bil- og kollektivtrafikken i området ved en eventuell stenging.

— Kollektivtrafikken vil trolig få økte forsinkelser på et veinett der de har høy prioritet. Det kan også forventes at antallet ulykker totalt sett vil øke på grunn av overføring av trafikk til områder med tyngre kryssende fotgjengerstrømmer, mener Bøgseth.

Et politisk valg

Byråkratene i bymiljøetaten ser likevel også enkelte positive virkninger av en eventuell stengning.

Ikke minst vil trafikksikkerheten for elevene ved Ruseløkka skole bli bedret ved en stengning. Samtidig mener etaten at bomiljøet i gaten også vil nyte godt av at man ikke lengre tillater gjennomgangstrafikk.

— Om Løkkeveien skal stenges eller ikke, avgjøres av hvilke faktorer som skal tillegges mest vekt. Bymiljøetaten anser dette som et politisk valg. Dersom det vektes slik at det er aktuelt å stenge Løkkeveien mener bymiljøetaten at Løkkeveien bør prøvestenges med en veibom. Ved en prøvestenging er det viktig at konsekvensene av stengingen kartlegges og vurderes, skriver divisjonsdirektøren.

Beboere i Løkkeveien skuffet, men ikke overrasket

Beboerne i området har gjennom Ruseløkkaaksjonen lenge kjempet for en stenging av gjennomgangstrafikken. En av disse er leder for Frogner Venstre, Tore Wilken Nitter Walaker. Han er svært skuffet men ikke helt overrasket over innstillingen fra bymiljøetaten.

Leder i Frogner Venstre, Tore Wilken Nitter Walaker, reagerer på at bymiljøetaten ikke vil stenge Løkkeveien for gjennomgangstrafikk. Foto: Venstre.
Leder i Frogner Venstre, Tore Wilken Nitter Walaker, reagerer på at bymiljøetaten ikke vil stenge Løkkeveien for gjennomgangstrafikk. Foto: Venstre.

— Bymiljøetaten vil ikke stenge Løkkeveien, men bydelsutvalget i Frogner er enstemmige: Hensynet til barn og bomiljø må veie tyngre enn å tillate gjennomkjøring av 15.000 biler i døgnet i et av Norges tetteste boligstrøk. Byråd Lan Marie Nguyen Berg har avgjørelsesmyndigheten på å stenge en kommunal gate. Det kan hun gjøre og komme bystyret i forkjøpet, konstaterer han.

Saken blir nå oversendt byrådsavdeling for miljø og samferdsel, som vil komme med den endelige innstillingen i saken.

Powered by Labrador CMS