Det er her på østsiden av Sørenga den nye småbåthavna vil bli bygget. Foto: Annar Bjørgli
Det er her på østsiden av Sørenga den nye småbåthavna vil bli bygget. Foto: Annar Bjørgli

Bymiljøetaten vil ha småbåthavn for frivillige lag og foreninger på Sørenga. Bystyrepolitikere protesterer

Lag og foreninger kan få sin egen småbåthavn på Sørenga. Men flere bystyrepolitikere mener at dette strider mot politiske løfter om å skaffe byens private småbåteiere flere kaiplasser.

Publisert

Sørenga Båtforening og andre båtentusiaster har i flere år kjempet for å få opprettet en småbåthavn på Sørenga.

I reguleringsplanen for Sørenga-utbyggingen er det regulert inn en småbåthavn på østsiden mot Lohavn. Etter flere års stillstand har bymiljøetaten funnet en løsning for havna. Etaten går inn for å opprette en småbåthavn for frivillige lag og foreninger.

Reservert båthavn

Etaten foreslår å bygge småbåthavn med 50-70 båtplasser. Småbåthavna vil i liten grad komme vanlige båtfolk til gode. Istedet ønsker de å prioritere frivillige organisasjoner med behov for båtplasser i den nye småbåthavna.

— Dette blir ikke noen tradisjonell kommunal småbåthavn. Dette blir først og fremst et sted hvor frivillige lag og organisasjoner kan ha båtplasser. Dette fordi vi ønsker at Oslofjorden skal være mer tilgjengelig for flere enn hva den er i dag, sier prosjektleder i bymiljøetaten, Jørgen Gaarud. Under et folkemøte nylig informerte han beboere og interesserte om planene for småbåthavna.

Bymiljøetaten setter også av plasser til såkalte båtpools. Dette er en ordning hvor flere personer går sammen om å dele en båt.

— Vi har registret et stort behov fra frivillige lag og organisasjoner for et sted å kunne ha båter å tilby tjenester fra. Vi mener denne havna er godt egnet til et slikt formål, sier Gaarud.

Slik kan den lenge etterlengtede småbåthavna på Sørenga bli seende ut. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter
Slik kan den lenge etterlengtede småbåthavna på Sørenga bli seende ut. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter

Bystyrepolitikere kritiske til planene

Bymiljøetatens avgjørelse kommer som en stor overraskelse på flere av byens politikere. Nestleder i byutviklingskomitéen, Camilla Wilhelmsen (Frp), mener dette strider mot et vedtak bystyret tidligere har gjennomført.

Da bystyret i 2017 vedtok rammeprogrammet for havnepromenaden, gikk flertallet inn for følgende: "Komiteen mener også det er viktig å legge til rette for bruk av sjøsiden i Oslo og at havnepromenaden utformes slik at det blir tilgang til kaianleggene med fritidsbåt".

— Meningen med å bygge en småbåthavn på Sørenga har hele tiden vært å sørge for at byen får flere kaiplasser for småbåter. Jeg kan ikke skjønne at dette prosjektet, slik jeg har fått det skissert, holder seg til disse kravene, sier hun.

Wilhelmsen vil nå ta opp prosjektet med byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

Høyre: — Strider med byrådserklæringen

Høyres Pia Farstad von Hall har lang fartstid med byutviklingssaker i bystyret. Hun erindrer at det lenge har vært en konflikt rundt hvem som skal få disponere den planlagte småbåthavna på Sørenga.

Pia Farstad von Hall (H) mener bystyret har vedtatt av den nye småbåthavna skal være en ordinær småbåthavn. Foto: Oslo Høyre
Pia Farstad von Hall (H) mener bystyret har vedtatt av den nye småbåthavna skal være en ordinær småbåthavn. Foto: Oslo Høyre

— Bystyret har gitt klare signaler om at byen trenger flere kaiplasser for småbåter. Derfor har vår intensjon hele tiden vært at denne havna skal drives som en vanlig småbåthavn, sier hun.

Høyre-politikeren mener at konseptet som nå er valgt både bryter med bystyrets ønske og byrådets egen uttalte politikk om å satse på å bedre forholdene for byens småbåteiere.

Noen få plasser til vanlige brukere

Til tross for det valgte konseptet, er det likevel et lite lyspunkt for småbåteiere rundt i byen. Noen få plasser blir avsatt for båtfarende som trenger et sted å fortøye båten i noen timer. Men det blir ikke mulig å leie kaiplasser på døgnbasis.

— Det blir noen få plasser tilgjengelig for korttidsleie. Men det blir ikke mulig å ligge hele døgnet grunnet manglende fasiliteter, sier prosjektlederen.

I forprosjektet, utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter på oppdrag fra bymiljøetaten, kommer det frem at havna foreslås opprettet som en havn med en blanding av faste plasser for frivillige lag og organisasjoner og gjesteplasser. Etaten foreslår at det i starten testes ulike fordelingsmodeller når det gjelder antallet faste plasser og plasser til utleie.

I første omgang foreslås det at det opprettes et sted mellom 15 og 20 gjesteplasser. Gjesteplassene vil i starten bli korttidsplasser, da det ikke er på plass infrastruktur som toaletter og sanitæranlegg som kreves for å opprette plasser for døgnopphold.

Østsiden av Sørenga, hvor den nye småbåthavna kanskje skal bygges. Foto: Christian Boger
Østsiden av Sørenga, hvor den nye småbåthavna kanskje skal bygges. Foto: Christian Boger

Bymiljøetaten: — Pilotprosjekt som kan endres

Dette er første gang kommunen prøver ut løsningen med å i stor grad tilby plassene i en kommunal småbåthavn til brukere som vanligvis ikke opptar plasser i slike havner. Prosjektlederen kjenner ikke til steder der dette konseptet er forsøkt tidligere.

— Dette blir et pilotprosjekt hvor vi legger inn fleksible løsninger som gjør at vi kan endre konseptet raskt etter hva brukerne måtte ønske, forteller han.

Gaarud understreker at de likevel har stor tro på konseptet.

Slik kan havnen bli

Anlegget er fra bymiljøetatens side anbefalt utbygget med flytebrygger. Innerst i Lohavn ved indre kanal er det planlagt en landgang/rampe fra småbåthavna til land. Ytre kanal er planlagt krysset med en bro som er trukket ut fra havnepromenaden. Denne vil danne et naturlig basseng, som kan benyttes av kajakkpadlere og mindre båter.

Ytterst i småbåthavna, som en buffer mot Sørenga sjøbad, er det foreslått en 10 meter bred og 50 meter lang utstikker. Fra utstikkeren er det foreslått en landgang opp til nederste del av havnepromenaden.

Uklar ferdigstillelse

Når det nye kaianlegget kan stå klart er foreløpig noe uklart. Forprosjektet er ikke avsluttet og forslaget er ikke politisk godkjent. Prosjektleder Gaarud kan i dag ikke si noe sikkert om når anlegget vil stå klart til bruk.

— Der prosjektet står i dag, er det umulig for meg å si om dette kan stå ferdig om ett eller tre år. Dette kommer helt an på den videre prosessen og hvilke vedtak som blir gjort på veien, opplyser han til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS