Fra venstre: Nicolai Herman Frich Møller, Dejen Tekhlaberrhan Bakhit, prosjektleder Oslotrær Hanne Johnsrud, gartner på Vestre gravlund Magnus Gommerud Nielsen, byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal og Paine Mukama.
Fra venstre: Nicolai Herman Frich Møller, Dejen Tekhlaberrhan Bakhit, prosjektleder Oslotrær Hanne Johnsrud, gartner på Vestre gravlund Magnus Gommerud Nielsen, byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal og Paine Mukama.

Ungdom planter 37 nye furuer på Vestre gravlund

– Velholdte gravplasser gir folkehelse til alle besøkende. Og nøttekråka får mat i generasjoner fremover, sier gartner Magnus på Vestre gravlund.

Publisert

Vestre gravlund har det blitt plantet 37 nye sembrafurutrær i en allerede eksisterende allé på totalt 131 trær. Alléen ble opprinnelig plantet på 1930-tallet. Treplantingen foregår i samarbeid med bydel Vestre Aker, som sørger for å legge til rette for at ungdommer får jobb.

Trærne er levert av prosjektet Oslotrær som har en ambisjon om at byen skal ha mer plass til trær.

– Det beste med jobben er å jobbe ute og å se jobben vokse, sier Paine Mukama, en av tre ungdommer fra prosjektet ungdom i jobb.

Furualleen i Vestre Aker gravlund.
Furualleen i Vestre Aker gravlund.

Renser luften og drenerer vannet

Med prosjektet Oslotrær har Oslo kommune lagt frem en ambisjon om at byen skal ha mer plass til trær. Målsettingen er 100.000 nye trær innen 2030.

Trærne skal gjøre Oslo til en grønnere og hyggeligere by, samtidig som de bidrar til å rense luft, lagre karbon, styrke byens naturmangfold og forsterke lokal overvannshåndtering, ifølge en pressemelding.

Fra venstre: Dejen Tekhlaberrhan Bakhit, Paine Mukama og Nicolai Herman Frich Møller.
Fra venstre: Dejen Tekhlaberrhan Bakhit, Paine Mukama og Nicolai Herman Frich Møller.

Gir jobberfaring

Alléen på Vestre gravlund blir i juli og august hvert år besøkt av store flokker sibirnøttekråke, som kommer for å spise frøene inne i konglene. I årenes løp er det blitt felt en rekke trær som ikke er blitt erstattet, samtidig som mange av de gjenværende trærne synger på siste vers.

– Prosjektet bidrar til å aktivere ungdom og gi dem verdifull jobberfaring. Samtidig sikrer vi næringsgrunnlaget til nøttekråka i generasjoner fremover og får satt alléen tilbake i opprinnelig stand. Velholdte gravplasser gir også mye tilbake i form av folkehelse til alle besøkende, sier den engasjerte gartneren Magnus Gommerud Nielsen, på Vestre gravlund.

Fysisk arbeid.
Fysisk arbeid.

Gravferdsetatens gartnere sørger for opplæring og oppfølging, og Oslotrær bidrar med trær.

– Vi planter i første omgang inn nye trær der gamle trær har blitt felt. På sikt vil vi erstatte døende trær, men dette bør gjøres gradvis, slik at vi ikke fjerner all maten til fuglene samtidig, sier Nielsen.

Powered by Labrador CMS