Mastene som i dag fører kraftledningen mellom Oslo go Bærum er 21 meter høye. De nye mastene er nesten dobbelt så høye med sine 38 meter.
Mastene som i dag fører kraftledningen mellom Oslo go Bærum er 21 meter høye. De nye mastene er nesten dobbelt så høye med sine 38 meter.

NVE trosser lokal motstand: Sier ja til 38 meter høye monstermaster på Smestad

Både lokalbefolkningen på Smestad og byrådet har kjempet mot monstermaster i ny kraftlinje mellom Oslo og Bærum. Men NVE har i dag sagt ja til Statnetts 38 meter høye master i kraftlinjen mellom de to kommunene.

Publisert

De gamle mastene på Smestad er 21 meter høye. Nå blir høyden nesten doblet til 38 meter dersom tillatelsen fra Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) ikke stanses av olje- og energiminister Tina Bru (H).

NVE gir Statnett konsesjon til å bygge en ny luftledning etter omfattende vurderinger. Det er en eksisterende luftledning som skal erstattes, og det vil koste rundt fire ganger så mye legge den som kabel i bakken, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

— Strømforbruket øker

NVE begrunner også konsesjonen med at energiforbruket i Oslo og Bærum er økende, og det fører til at ledningsnettet må utvides.

— Strømforbruket i Oslo og Bærum øker, og kapasiteten på dagens kraftnett er dårlig. For å sikre at innbyggerne har en sikker strømforsyning framover må dagens luftledning fra 1952 byttes ut med en ny forbindelse, som har høyere kapasitet, skriver NVE i en pressemelding.

— Vi kan ikke akseptere at det velges en løsning som til de grader forverrer situasjonen for flere titusener av innbyggere i Bærum og Oslo, sier Lisbeth Hammer Krog (H).
— Vi kan ikke akseptere at det velges en løsning som til de grader forverrer situasjonen for flere titusener av innbyggere i Bærum og Oslo, sier Lisbeth Hammer Krog (H).

Byrådet har tidligere sagt nei til de 38 meter høye mastene. Og bedt om at nye kraftlinjer legges i kabel under bakken. Byuviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) er kritisk til de høye mastene og mener fremtidig kraftforsyning må gå i kabler i bakken.

— Kabel i tunnel vil kunne gi betydelige gevinster for samfunnet, i form av økt trivsel for et stort antall beboere, mer tilgjengelige grøntområder og natur, og økt strømforsyningssikkerhet, sa Marcussen da saken ble avgitt fra byrådet i fjor.

— Jeg er rystet over avgjørelsen

Marcussen la til at mastene skal gå gjennom boligområder, ikke industriområder som skal ha en billigst mulig løsning.

— Jeg har stor forståelse fra reaksjonene som kommer fra folk som bor i området. Det er ingen som vil ha gigantiske master i nabolaget sitt, sa MDG-byråden.

Engasjementet i nærmiljøet er stort. Facebook-gruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk» har i dag i overkant av 5.500 medlemmer.

Også Bærum kommune krever jordkabling av hele den aktuelle strekningen. Etter dagens pressemelding fra NVE protesterer Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

— Jeg er rystet over avgjørelsen om å bygge en kraftledning gjennom et av Norges tettest befolkede områder. Dette er totalt uakseptabelt for både Oslo og Bærum, og vi vil umiddelbart påklage avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, sier ordføreren i Oslos nabokommune.

Tina Bru vil ikke kommentere

— Vi kan ikke akseptere at det velges en løsning som til de grader forverrer situasjonen for flere titusener av innbyggere i Bærum og Oslo, sier Hammer Krog.

Hun legger til at den løsningen som velges nå, vil stå i 50 til 100 år, og derfor er valg av løsning et valg for generasjoner.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil inntil videre ikke kommentere vedtaket fra NVE ettersom en eventuell klage vil havne på hennes bord.

— Jeg registrerer at NVE som fagdirektorat har fattet vedtak i saken. Olje- og energidepartementet er klageinstans. En eventuell klage kan derfor havne på mitt bord. Det er derfor ikke naturlig for oss å kommentere vedtaket nå, sier Bru til NTB.

Powered by Labrador CMS