De som har hatt kontakt med den smittede hjemmesykepleieren er satt i hjemmekarantene.
De som har hatt kontakt med den smittede hjemmesykepleieren er satt i hjemmekarantene.

Hjemmesykepleier i bydel Ullern korona-smittet

En hjemmesykepleier i bydel Ullern i Oslo har testet positivt for koronaviruset. Sykepleieren har hatt kontakt med 17 pasienter etter å ha vært i utlandet.

Publisert

Ifølge TV 2 kom sykepleieren tilbake etter sitt utenlandsopphold tre dager før karantenereglene trådte i kraft, og har hatt pasientkontakt disse dagene.

Sykepleieren jobber for den private leverandøren Diakonhjemmet omsorg, som leverer tjenester til Ullern bydel.

De som har hatt kontakt med den smittede hjemmesykepleieren er satt i hjemmekarantene. Ingen av kollegene har hittil testet positivt.