– Vårt inntrykk var at de ansatte gjennomgående hadde høy bevissthet om hva som oppleves og defineres som tvang, sier sivilombud Hanne Harlem.
– Vårt inntrykk var at de ansatte gjennomgående hadde høy bevissthet om hva som oppleves og defineres som tvang, sier sivilombud Hanne Harlem.

Tvang: – Stovnerskoghjemmet skiller seg positivt ut blant sykehjemmene vi har besøkt

Sivilombudet roser Stovnerskoghjemmet for godt arbeid med forebygging av tvang ved sykehjem i Oslo. – Her gjøres det et godt arbeid.

Publisert

En av Sivilombudets sentrale oppgaver er å forebygge nedverdigende behandling der noen kan være fratatt friheten. I mars besøkte ombudet innom Stovnerskoghjemmet. Nå er rapporten fra besøket klar.

– Stovnerskoghjemmet skiller seg positivt ut blant de sykehjemmene vi har besøkt. Her gjøres det et godt arbeid, som viser hvordan man kan forebygge bruk av tvang i en vanlig hverdag på et sykehjem, sier sivilombud Hanne Harlem.

Forebygging av tvangsbruk

Under besøket undersøkte ombudet hvordan lokalene så ut, intervjuet beboere, pårørende og ansatte og gikk gjennom dokumentasjon.

– Vårt inntrykk var at de ansatte gjennomgående hadde høy bevissthet om hva som oppleves og defineres som tvang, at det ble snakket åpent om dette blant de ansatte og at det var gode muligheter for tverrfaglige refleksjoner, sier sivilombud Harlem.

Ansatte ved den skjermede avdelingen syntes også å kjenne beboerne godt og pårørende ble aktivt brukt for å sikre kunnskap hvordan beboere burde bli møtt.

Låst dør, individuelle vurderinger

– Samlet sett viser våre funn at Stovnerskoghjemmets rutiner, praksis i avdelingen og ansattes høye bevissthet om beboernes rett til bevegelsesfrihet, ga lav risiko for at beboerne ble utsatt for bevegelsesbegrensninger uten at lovens vilkår var oppfylt, sier Harlem.

Det kan ikke treffes et generelt vedtak om at dørene på et sykehjem skal være låst. Vedtak om tilbakeholdelse må treffes for den enkelte beboer. Dette kan være aktuelt for eksempel hvis beboere på grunn av kognitiv svikt risikerer å gå seg vill eller bli skadet i trafikken.

Powered by Labrador CMS