Psykiater Randi Rosenqvist mener utviklingen innen psykiatrien ikke ivaretar interessene til de alle sykeste pasientene.
Psykiater Randi Rosenqvist mener utviklingen innen psykiatrien ikke ivaretar interessene til de alle sykeste pasientene.

Sakkyndig: For dårlig tilbud til de sykeste innen psykiatrien

Mangeårig rettspsykiater Randi Rosenqvist mener kvaliteten på det psykiatriske helsetilbudet er for dårlig og at sengeplassene er for få.

Publisert

– Det har gjennom flere år vært et press på minst mulig tvang i psykiatrien og et sykehus blir målt på kvaliteten på hvor få som blir tvangsinnlagt eller hvor kortvarig pasientene er på sykehus. Det mener jeg er helt gale parametre å måle psykiatriens kvalitet på, sier Randi Rosenqvist til NRK.

Rosenqvist var rettspsykiatrisk sakkyndig da 33-åringen, som tirsdag ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo, i fjor ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern. Mannen var ute på permisjon da han tirsdag gikk barbeint og i bar overkropp rundt på Bislett med en kniv og hvor han angrep politiet.

For dårlig hjelp

I etterkant av hendelsen retter Rosenqvist kritikk mot utviklingen innen psykiatrien.

– Kvaliteten på psykiatrien er blitt dårligere når det gjelder de aller dårligst fungerende, sier rettspsykiater Randi Rosenqvist til NRK.

Under rettssaken i desember i fjor sa mannen at han ikke husket noe av hendelsen, og sa at han hadde slitt med store psykiske plager i ukene i forveien. Han var også påvirket av alkohol og kokain under hendelsen.

– Systematisk nedbygging

De sakkyndige konkluderte med at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet. Retten var enig, og dømte ham til tvungent psykisk helsevern.

– Det andre er at vi har hatt en systematisk nedbygging av sengeplasser slik at vi i dag har en tredel av de sengeplassene man hadde for 30 år siden i det psykiske helsevernet, sier psykiateren.

Powered by Labrador CMS