Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus forteller at sykehusets tekniske problemer ble løst søndag.
Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus forteller at sykehusets tekniske problemer ble løst søndag.

Dataproblemene ved Oslo universitetssykehus er rettet

Datasystemene ved Oslo universitetssykehus fungerer søndag kveld som normalt, etter at det torsdag oppstod problemer i datasystemet DIPS.

Publisert

Datasystemene fungerer som normalt, opplyser Oslo universitetssykehus (OUS) i en pressemelding søndag kveld.

Ifølge Sykehuspartner, som har ansvaret for datatjenestene, er databasen til journalsystemet gjenopprettet og journalsystemet er tilgjengelig for brukerne.

De skriver at det gjenstår et etterarbeid for å få oppdatert databasene med data fra tiden databasen var nede. OUS opplyser at det er behov for ekstra personell for å komme à jour med all data.

Problemer siden torsdag

– Hendelsen har ikke fått noen betydelige konsekvenser for pasientbehandling, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Hun sier primærhelsetjenesten må være forberedt på at epikriser og meldinger til pleie- og omsorgstjenesten blir forsinket de nærmeste dagene.

– Vi vil bruke noen dager på å sikre at all informasjon er korrekt, slik at oppfølging av pasientene går som normalt, sier Myhren.

Det var torsdag at det oppstod problemer med meldingstjenesten i datasystemet DIPS til pasientjournalen til Oslo universitetssykehus. Det ble satt kriseledelse ved sykehuset lørdag. DIPS står for Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus.

Sykehuspartner har uttalt at det ikke er snakk om et dataangrep.

Powered by Labrador CMS