– Vi ønsker å stoppe planene om nye sykehus på Aker og Gaustad og vil beholde sykehusdrift på Ullevål, sier leder Lene Haug i Folkeaksjonen Redd Ullevål.
– Vi ønsker å stoppe planene om nye sykehus på Aker og Gaustad og vil beholde sykehusdrift på Ullevål, sier leder Lene Haug i Folkeaksjonen Redd Ullevål.

Redd Ullevål sykehus varsler søksmål mot staten

Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus saksøker staten fordi de mener det ikke er blitt tatt hensyn til miljøet i planene om et nytt sykehus på Gaustad.

Publisert

Helse sør-øst ønsker å legge ned Ullevål og heller bygge nye sykehus på Gaustad og Aker.

Oslo kommune har lenge vært imot ideen, og kritikken fra kommunen dreier seg særlig om at kapasiteten ved de nye sykehusene blir for dårlig og at en rekke oppgaver er planlagt overført til Oslo kommune uten at konsekvensene er godt nok utredet.

Samtidig melder Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus at de vil gå til søksmål mot staten på grunn av planene.

– Det har ikke vært utredet noen alternativer til denne planen i det hele tatt, heller ingen miljøvurdering. Vi ønsker derfor å stoppe disse planene i sin helhet og ønsker å beholde sykehusdrift på Ullevål, sier aksjonens leder Lene Haug.

I strid med EØS-avtalen

Det er advokat Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma som har skrevet varselet. Han forteller at de vil be tingretten om å få EFTA-domstolen til å vurdere saken.

– Det sentrale her er at staten må gjøre en vurdering av miljøkonsekvensene ved de ulike alternativer før de velger. Her har staten først pekt ut Gaustad, og så begynt å se på konsekvenser, men bare ved å bygge der, sier han til Aftenposten.

Derfor vil vedtaket om å bygge nytt sykehus på Gaustad kunne stride mot reglene om miljøbeskyttelse etter EØS-avtalen, ifølge Berg.

– Vi håper konsekvensene blir at planene stoppes. Vi ønsker oss nye sykehusbygg i Oslo, men ikke de planene som nå foreligger. Vi må tilbake og legge bedre planer, sier Haug til TV 2.

Hun gjør det klart at om det blir forsinkelser på grunn av søksmålet, er det utbyggeren som er ansvarlig.

Godkjennes av styret fredag

Redd Ullevål sykehus ber om at staten tar stilling til kravet innen 5. januar 2023.

Styret i Helse sør-øst vil trolig godkjenne sykehusplanene fredag. Haug og resten av aksjonistgruppen håper søksmålet vil gjøre at en beslutning utsettes.

– Det er så mye økonomisk risiko i dette prosjektet. Det foreligger per i dag ikke godkjente reguleringsforslag for verken Aker eller Rikshospitalet. Vinner vi fram i retten, vil en eventuell godkjenning av forslagene være ugyldig. Vi håper at styret vil ta hensyn til dette og vedta å utrede andre løsninger der de også tar hensyn til helsefaglige og økonomiske innvendinger, sier Haug til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS