Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.
Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

Karbonfangst på Klemetsrud kan være reddet etter oppkjøp

Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. De tre selskapene sier de vil bygge ut karbonfangst på Klemetsrud.

Publisert

Oppkjøpet ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. De tre selskapene betaler til sammen ti milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet, og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver, går det fram av børsmeldingen.

Vil realisere karbonfangst

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Ambisjonen har vært å bygge ut til i overkant av 2 TWh.

De eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, som har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS).

I børsmeldingen heter det at de nye eierne har som mål å realisere dette prosjektet, som har stått i fare etter at EU så langt har sagt nei til å delfinansiere prosjektet.

NRK erfarer at oppkjøpet sikrer karbonfangst og lagring uten EU-midler.

Må godkjennes

I børsmeldingen heter det at transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og at de nå venter på godkjenning fra byrådet i Oslo og Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.

Oslo kommune har tirsdag invitert til pressekonferanse om det de beskriver som en stor transaksjon i energisektoren og karbonfangst på Klemetsrud.

Fortum Oslo Varme er i dag Norge største produsent av fjernvarme, og produserte i fjor 36 prosent av fjernvarmen som brukes på landsbasis.

Powered by Labrador CMS