SVs Petter Eide holder appell foran Stortinget tirsdag morgen der han senere også ber politikerne utsette rivingen av bygget til saken er behandlet i tingretten.
SVs Petter Eide holder appell foran Stortinget tirsdag morgen der han senere også ber politikerne utsette rivingen av bygget til saken er behandlet i tingretten.

Aksjonister i lenke fra Y-blokka til Stortinget

Aksjonister dannet tirsdag morgen en lenke av folk fra Y-blokka til Stortinget for å få politikerne til å redde bygningen.

Publisert

Aksjonistene håpet dagen for fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett kunne gi dem nytt håp om å bevare Y-blokka, ettersom de ventet at dette ville bli behandlet som et eget tema.

Med taktfaste rop om å «La Y stå», slutte mellom 100 og 200 mennesker seg til lenken av folk som med god avstand mellom hverandre klarte å knytte regjeringskvartalet sammen med Stortinget.

Petter Eide møtte demonstrantene med løfte om å legge fram et forslag for Stortinget om at rivingen stilles i bero til tingretten har behandlet saken på slutten av sommeren.

– Det er relativt meningsløst at de fortsetter å rive nå, sier Eide til NTB.

Behandles i retten i august

Regjeringen besluttet i 2014 å rive bygningen, som ble skadd under bombeangrepet i 2011. Det endelige klarsignalet kom fra Oslo tingrett i april i år. Men beslutningen om å rive Y-blokka er samtidig stevnet inn for retten, og saken skal behandles først i august.

– Det handler også om respekten for domstolenes avgjørelse, sier Eide.

Aksjonister dannet en lenke av folk fra Y-blokka til Stortinget for å få politikerne til å redde bygningen som er vedtatt revet.
Aksjonister dannet en lenke av folk fra Y-blokka til Stortinget for å få politikerne til å redde bygningen som er vedtatt revet.

Dagens demonstrasjon gikk fredelig for seg, i motsetning til en demonstrasjon i slutten av april. Den endte med forelegg til flere personer som hadde lenket seg fast, og som nektet å fjerne seg da politiet kom.

Kunne vært fredet

Y-blokka inneholder murarbeider utført av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso. Riksantikvaren la opprinnelig til rette for å frede både Y-blokka og Høyblokka, men disse planene ble endret etter 22. juli 2011. Høyblokka skal etter planen gjøres om, mens Y-blokka skal rives.

Det eksisterer nå andre planer for å ta vare på kunstverkene og integrere dem i det nye regjeringskvartalet.