Denne uken rulles kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar ut av Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Store spesialkjøretøy er på plass for å håndtere den 250 tonn tunge veggen med «Fiskerne».
Denne uken rulles kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar ut av Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Store spesialkjøretøy er på plass for å håndtere den 250 tonn tunge veggen med «Fiskerne».

Flyttingen av kunsten Y-blokka i gang

Den kompliserte jobben med å flytte kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» fra Y-blokka startet mandag morgen, men vil ta flere dager.

Publisert

Mannskapet som skal fjerne kunstverkene av Pablo Picasso og Carl Nesjar, rigget seg til mandag formiddag med kraftige maskiner og et eget spesialkjøretøy for å frakte vekk de tunge betongveggene.

Statsbygg har bygget stålkonstruksjoner rundt begge kunstverkene for å gjøre det mulig å flytte på dem. «Fiskerne», som er del av fasaden på bygget og vender ut mot gata, veier 250 tonn, inkludert stålrammen. «Måken», som er sandblåst inn i veggen i foajeen, veier «bare» 60 tonn.

– Det går sakte, og hele flyttingen kommer til å ta lang tid, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg, som var på stedet, til NTB mandag ettermiddag.

Med en spesialbygget stålkonstruksjon startet jobben med å frakte kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar ut av Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo mandag.
Med en spesialbygget stålkonstruksjon startet jobben med å frakte kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar ut av Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo mandag.

– Som å se maling tørke

– Forhåpentligvis går alt som planlagt, og da blir det som å se maling tørke å bivåne flyttingen, forklarer Weiby.

De to kunstverkene er allerede løsnet fra resten av bygningskroppen de hang fast i og vil i løpet av de neste dagene bli senket ned og bort ved hjelp av spesielle transporttraller. Statsbygg har engasjert et bredt lag av ekspertise for å sikre at kunstverkene ikke skal ta skade under flyttingen. Ingen faser av den flere dager lange operasjonen er overlatt til tilfeldighetene.

– Dette er komplisert, men veldig godt forberedt, kalkulert og estimert på alle mulige måter, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB mandag.

Mest «action» tirsdag

Hele prosessen med å rive Y-blokka, inkludert flyttingen av de to kunstverkene, har en prislapp på 59 millioner, opplyser Statsbygg.

Denne uken flyttes kunstverket Fiskerne.
Denne uken flyttes kunstverket Fiskerne.

«Fiskerne» står på spesielle jekker, brukt i oljeindustrien, og vil i løpet av mandag og tirsdag bli senket ned på en tralle med 24 hjul og rulles ut av byggeplassen.

Fullføres iløpet av uken

«Måken» skal trilles ut av Y-blokka på skinner før også den skal opp en tilsvarende tralle. Begge skal oppbevares like i nærheten for deretter å bli innpasset i det nye regjeringskvartalet som skal bygges.

Planen er at arbeidet med å fjerne kunstverkene skal fullføres i løpet av uken. Den største og mest synlige enkeltoperasjonen er planlagt å skje tirsdag når «Fiskerne» skal senkes det siste stykket ned mot bakken.

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt til tross for klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten.

Fakta om Y-blokka

 • 1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Den er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.
 • 22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.
 • Juni 2013: Konseptvalgutredningen anbefaler å rive Y-blokka og de andre skadde bygningene. Det vises til høye kostnader ved bevaring og at man kan utnytte plassen bedre.
 • Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygningen ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.
 • Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal.
 • Juni 2016: Forslag til reguleringsplan sendes på høring. Det kommer 140 innspill om å bevare Y-blokka, blant annet fra Riksantikvaren.
 • Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.
 • Februar 2017: Regjeringen vedtar reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet.
 • September 2018: Regjeringen legger fram ny skisse for regjeringskvartalet.
 • Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.
 • Juli 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir tillatelse til å rive hele Y-blokka.
 • November 2019: Fylkesmannen slår fast at rivingsvedtaket er lovlig, men ber regjeringen vurdere saken på nytt. Det avvises av regjeringen. Senere samme måned blir det kjent at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere nye momenter i saken.
 • Desember 2019: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gir igangsettingstillatelse til riving til tross for at etaten ønsker bevaring. Etaten ber derfor Statsbygg vente med riving til departementets saksbehandling er ferdig.
 • Februar 2020: Regjeringen gir ordre om riving av Y-blokka.
 • Mars 2020: Statsbygg starter rivingsprosessen. Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen går til søksmål for å få stoppet rivingen av Y-blokka. De hevder reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving ikke er gyldig.
 • April 2020: Saksøkerne har bedt Oslo tingrett om oppsettende virkning, at rivingen stanses fram til søksmålet skal behandles i retten i august. Oslo tingrett avviser søksmålet med den begrunnelse at de ikke tror søksmålet vil føre fram.
 • Juni 2020: Stortinget stemmer ned et forslag fra SV om å utsette rivingen til saken skal behandles i retten. Kun åtte representanter støttet forslaget, 79 representanter stemte mot. Saksøkerne beslutter samme dag å trekke søksmålet.
 • Juni 2020: Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø stevner staten inn for Oslo tingrett med krav om stopp i riving og demontering inntil opphavsretten til Picasso-kunstverkene i Y-blokka er vurdert.
 • Juli 2020: Flyttingen av kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar er i gang. Store spesialkjøretøy er på plass for å transportere den 250 tonn tunge veggen med «Fiskerne» og den 60 tonn tunge veggen med «Måken» ut av Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo.
 • Rivingen skal etter planen være ferdig i løpet av 2020.

Kilder: Regjeringen, Statsbygg, Store Norske Leksikon, NTB

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS