Hannah Ryggens billedvev Vi lever på en stjerne ble laget på oppdrag fra arkitekt Erling Viksjø til Høyblokkens vestibyle. Verket fikk synlige skader under terrorangrepet 22. juli. I likhet med Høyblokken, ble verket et symbol på det som likevel besto. Nå får det ny plassering i Vestibylen ved Statsministerens kontor.
Hannah Ryggens billedvev Vi lever på en stjerne ble laget på oppdrag fra arkitekt Erling Viksjø til Høyblokkens vestibyle. Verket fikk synlige skader under terrorangrepet 22. juli. I likhet med Høyblokken, ble verket et symbol på det som likevel besto. Nå får det ny plassering i Vestibylen ved Statsministerens kontor.

Slik blir kunsten i det nye regjeringskvartalet. – Historisk som offentlig kunstprosjekt

Her er hvilke kunstverk og grep som vil prege rommene i det nye regjeringskvartalet. – Vil gi unike muligheter for hele kunstfeltet.

Publisert

I løpet av 2029 skal det nye regjeringskvartalet stå klart. Kunst i offentlig rom (KORO) er ansvarlig for gjennomføringen av kunstprosjektene. Nå er den første kunstplanen i rekken av flere ferdig. Kunstplanen viser hvilke konkrete planer og beslutninger som er tatt på vegne av kunsten i første byggetrinn. Grovt sett kan den oppsummeres i tre punkter:

  • Den verdifulle kunstarven fra det gamle regjeringskvartalet blir videreført
  • Det blir utlysning av åpne og lukkede konkurranser for anskaffelse av ny kunst
  • De offentlige rommene er prioriterte områder for kunst

Bevarer arven

– Historiske linjer og eksisterende verk vil bli knyttet sammen med nye produksjoner. Vi ønsker at kunsten i det nye regjeringskvartalet skal reflektere dagens mangfoldige samfunn og et kunstfelt i stadig endring, sier prosjektansvarlig kurator Elisabeth Byre.

KORO ønsker å samle Vanessa Bairds tre monumentale malerier som nå henger i departementsbygget R6 og hos Kulturrådet. To Everything There is a Season, Lenge gikk jeg tidlig til sengs og Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. Verkene vil få en sentral plass i ett av de store fellesområdene i det nye regjeringskvartalet.
KORO ønsker å samle Vanessa Bairds tre monumentale malerier som nå henger i departementsbygget R6 og hos Kulturrådet. To Everything There is a Season, Lenge gikk jeg tidlig til sengs og Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene. Verkene vil få en sentral plass i ett av de store fellesområdene i det nye regjeringskvartalet.

Gjenbruk, videreføring og kontinuitet står sentralt i prosjektets første fase og kunstplanen beskriver blant annet ny plassering av eksisterende verk av kunstnere som Pablo Picasso og Carl Nesjar, Hannah Ryggen, Irma Salo Jæger, Do Ho Suh og Vanessa Baird, ifølge KOROs nettsider.

– De kommende kunstprosjektene bygger videre på denne verdifulle arven av kunstnerskap og uttrykk, samtidig som de nye prosjektene vil stå stødig på egne ben, sier Byre.

Kjøper mye nytt

Metodene for anskaffelse av ny kunst er mange. Oppdragene som vil bli gitt kunstnere vil variere fra stedsspesifikke produksjoner til temporære prosjekter, åpne idékonkurranser og direkte innkjøp av verk, i tråd med KOROs oppdrag om å utvikle samtidskunsten.

– Dette vil gi unike muligheter for hele kunstfeltet. På samme måte som regjeringskvartalet representerer hele landet, skal kunsten og de samarbeidene vi inngår etterstrebe dette, sier Byre.

– Vi vil også se utover landets grenser og jobbe med utenlandske kunstnere. Det er naturlig at kunsten i et nytt regjeringskvartal også reflekterer internasjonale aspekter.

To av stedene hvor KORO vil vil presentere kunst. T.v: Kafeen på vestsiden av A-blokken mot tidligere Deichmanske bibliotek, blir en ny sosial møteplass i Oslo sentrum som vil være tilgjengelig for alle. T.h: Pyramiderommet befinner seg innenfor sikkerhetsslusene ved hovedinngangen til A-blokken, men det 40 meter høye rommet er synlig fra utsiden.
To av stedene hvor KORO vil vil presentere kunst. T.v: Kafeen på vestsiden av A-blokken mot tidligere Deichmanske bibliotek, blir en ny sosial møteplass i Oslo sentrum som vil være tilgjengelig for alle. T.h: Pyramiderommet befinner seg innenfor sikkerhetsslusene ved hovedinngangen til A-blokken, men det 40 meter høye rommet er synlig fra utsiden.

Historisk stor kunstsatsing

Det nye regjeringskvartalet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn. Det er satt av 89 millioner kroner til kunstprosjektet for byggetrinn 1, som er planlagt ferdig i 2025.

Statsbygg er ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosjektet. Direktør Sigurd Sverdrup Sandmo i KORO understreker at dette er et kunstprosjekt av historiske dimensjoner:

– KOROs kunstfaglige team arbeider tett med byggherre, arkitekter, brukere og andre interessenter for å skape gode rom for kunsten i de nye byggene og i byrommene. Vi opplever at alle aktører har et sterkt engasjement for helheten i det store byggeprosjektet, og for kunstens tydelige plass i denne. Arbeidet med det nye regjeringskvartalet blir historisk som offentlig kunstprosjekt i Norge, og vil også bli det største KORO har gjennomført.

Powered by Labrador CMS