Skulle det komme en formell henvendelse, vil vi sikkert gå i dialog, sier Kulturhistorisk museum.
Skulle det komme en formell henvendelse, vil vi sikkert gå i dialog, sier Kulturhistorisk museum.

Historisk museum får hjelp til å få et mer mangfoldig publikum

Historisk museum skal gi et bredere publikum en bedre museumsopplevelse. Nå får de hjelp av designere med spesialkompetanse på brukermedvirkning og inkluderende design.

Publisert

Museet har rett og slett fått noe som heter designstøtte til inkluderende design. Støtten blir delt ut av Doga på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming.

Dette er designstøtte til inkluderende design

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet.
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle-program for inkluderende design og universell utforming.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022.

Historisk museum holder til i en fredet bygning fra 1904. De kommende fem årene har museet ambisjoner om å få til en kraftig publikumsvekst, og har igangsatt flere tiltak for å kunne møte den forventede veksten.

Satser på wayfinding

— Samtidig er museet bygget for en annen tid, og publikumstilbudet må oppgraderes for å møte dagens behov, skriver Doga i en pressemelding.

Museumsledelsen vil satse på såkalt wayfinding, altså den beste måten å lede et mangfold av publikum gjennom museet på. For å få til alt dette skal de få hjelp av fagfolk med spesialkompetanse på brukermedvirkning og inkluderende design in house.

Tilgjengelighet og formidlingsgrep er viktige faktorer for å tilpasse behovene til et bredt spekter av målgrupper.

Skal utvikle et skiltsystem

Designerne skal intervjue og observere besøkende og gjennomføre brukertester. Innsiktsarbeid, designutvikling og testing av prototyper skal gi føringer til prosjektet.

Kunnskap og erfaring fra dette forprosjektet skal brukes for å lage et helhetlig og universelt utformet skiltsystem for Historisk museum.

Powered by Labrador CMS