Ifølge et brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell vurderer kommunen å bruke forkjøpsretten på vegne av beboerne i Hausmanns gate 40.
Ifølge et brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell vurderer kommunen å bruke forkjøpsretten på vegne av beboerne i Hausmanns gate 40.

Christian Ringnes har kjøpt Hausmannsgate 40, Vestbredden. Kommunen vurderer å bruke forkjøpsretten

Christian Ringnes-eide Victoria Eiendom har kjøpt Hausmannsgate 40, bedre kjent som Vestbredden. Ifølge intern korrespondanse i kommunen, vurderer Oslos eiendomsetat å bruke forkjøpsretten på vegne av leietakerne.

Publisert

Bygården ble tatt i bruk av boligaktivister i 1999 og feiret 20-årsjubileum som okkupert hus i 2019.

— Vi har kjøpt Hausmannsgate 40 fordi den er i nabolaget til Vega Scene, som vi eier. Planen med eiendommen er å fortsette å leie den ut. Det er et kreativt og frodig miljø i denne delen av Oslo som vi liker godt, uttaler Christian Ringnes, ifølge bransjebladet Estate Nyheter, som var først med nyheten om at RIngnes' eiendomsselskap har kjøpt Hausmanns gate 40 av Urbanium AS.

Urbanium kjøpte huset av kommunen i 2016.

Vurderer å bruke forkjøpsretten

Hauskvartalet-saken

  • Hausmanns gate 40 ble okkupert av boligaktivister i 1999.
  • I kommunevalgkampen 2015, sa MDG, SV og Ap klart nei til det blå byrådets planer om salg av Hauskvartalet. Blant annet på grunn av kvartalets helt unike reguleringsplan.
  • Oslo Arkitektforening var tydelig og offentlig mot salg av kvartalet. En helt arkitektbransjen samlet seg mot et salg
  • I desember 2015 bryter de rødgrønne valgløftet og byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.
  • Bystyret i Oslo vedtok å selge Hauskvartalet i mai 2016.
  • Urbanium overtok eiendommene i august 2016, og påfølgende vinter, like før jul mottar beboerne i Hausmanns gate 40, Vestbredden, varsel om utkastelse. Urbanium vil rive.
  • I løpet av januar snut Urbanium og trekker utkastelsesvarsleet. De bestemer seg for å ikke rive hausmanns gate 40, og forhandlinger om en leiekontrakt starter.
  • I desember 2016 inviterer Urbanium til parallelloppdrag for sin del av Hauskvartalet. Arkitektkontoret Asplan Viak får oppdraget.

Ifølge et brev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell vurderer kommunen å bruke forkjøpsretten på vegne av beboerne.

I brevet skriver de at det er Boligbygg Oslo KF som må vurdere hvorvidt det er aktuelt for kommunen å benytte forkjøpsretten på egne vegne. Det Boligbygg skal vurdere er altså hvorvidt kommunen selv skal gjøre forkjøp gjeldende overfor Urbanium.

EBY skriver videre i brevet til samvirket i Hausmanns gate 40, at kontrakten mellom Urbanium og Victoria Eiendom ble undertegnet 31. mai i år.

Frist for å fatte vedtak om å benytte forkjøp er 4. oktober, ifølge EBYs korrespondanse. VårtOslo er ikke kjent med om vurderingen er gjort og om det er tatt en avgjørelse i saken.

En lang kamp for å beholde huset

Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell, har hatt huset siden en gruppe husokkupanter tok huset i september 1999. I 2019 kunne huset feire 20 årsjubileum for husokkupasjonen, den eneste gjenværende uten kommunal avtale i Oslo i dag.

Da Urbanium kjøpte Hausmannsgate 40 og 42 og Brenneriveien 1 av kommunen i 2016, så det ut som om bo- og arbeidssamvirket hadde tapt kampen om huset. Urbanium sendte utkastelsesvarsel rett før jul 2016.

Etter sterkt press fra mange kanter, trakk Urbanium til slutt dette utkastelsesvarselet og bestemte seg for å droppe riving i starten av 2017.

Forhandlinger endte i retten

Våren 2017 startet forhandlingene med bo- og arbeidskollektivet og Urbanium om en leieavtale. Forhandlingene førte ikke fram, og Vestbredden stevnet Urbanium med krav om leieavtale. I april 2019 forberedte partene seg på å møtes i Tingretten.

Rettsforhandlingene ble avbrutt og partene forhandlet seg til slutt fram til enighet om en leieavtale som ble underskrevet i april 2019.

«Avtalen er ikke et nederlag, det er en seier. Relativt lav husleie gir en kompensasjon for det omfattende vedlikeholdsarbeidet beboerne har gjort på huset siden starten i 1999», skrev Vestbredden på nettsidene sine i april 2019.

Kjøpte 40 for 15,5 millioner kroner

Estate skriver at Eiendoms- og byfornyelsesetaten har mottatt informasjon om at leieinntektene for de ni leilighetene er på 285.750 kroner for 2021.

Leieavtalen er tegnet med Bo -og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell og løper til 2029. Ifølge Estate har Christian Ringnes’ Victoria Eiendom kjøpt eiendommen for 15,5 millioner kroner.

I fjor kjøpte Ringnes' eiendomsselskap Vega Scene for 125 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS