Sokneprest Hanne Kleveland gleder seg over å igjen kunne invitere soknebarn i menigheten til en totalrenovert Torshov kirke, nyåpnet nå på sensommeren og med aktiviteter utover høsten.

Sokneprest Hanne Kleveland gleder seg over å igjen kunne invitere soknebarn i menigheten til en totalrenovert Torshov kirke, nyåpnet nå på sensommeren og med aktiviteter utover høsten.

Soknepresten i Torshov kirke inviterer folk i nærmiljøet til å ta i bruk arbeidskirken. — Langt flere burde bruke kirken. Vi er her for alle

— Langt flere burde bruke kirken og de tjenester vi tilbyr. Vi er her for alle. Kirken ble bygget med det klare formål å være et brukshus for folk i nærmiljøet. Den ble finansiert av staten i Gerhardsen-perioden for å oppfylle nettopp det formålet.

Publisert

Sokneprest Hanne Kleveland, i Torshov og Lilleborg menighet, inviterer folk tilbake til Torshov kirke, nå som virksomheten og søndagsgudstjenestene er kommet i gang igjen. Kleveland er selv fra Leknes i Lofoten, der hun startet prestegjerningen som ung vikarprest.

— Langt flere burde bruke kirken og de tjenester vi tilbyr. Vi er her for alle, sier Kleveland.

Torshov kirke har markert nyåpningen med en egen festuke i menighetens regi, med åpen kirke, høytidsgudstjeneste, en dag for Sør-Sudan, konserter og arrangementer for unge. Under gudstjenesten 22. august deltok også ordfører Marianne Borgen.

Trekantet kirke som symbol på treenigheten, men Torshov kirke minner også om en middelalderborg eller fordums festning.
Trekantet kirke som symbol på treenigheten, men Torshov kirke minner også om en middelalderborg eller fordums festning.

I tre år fra 2018 har kirkebygget vært under rehabilitering både innvendig og utvendig, finansiert av tilleggsbevilgninger over flere år. Den var ferdig i vår, men pandemien utsatte gjenåpningen.

Et brukshus for folket

Torshov kirke skiller seg ut fra mange andre fordi det skjer mye annet enn det rituelle og seremonielle og er regnet som Norges første såkalte arbeidskirke. I tillegg til kirkerommet inneholder bygningen aktivitetsrom, store lokaler for ulike sammenkomster, fire kjøkken, 16 toaletter, heis, kontorer og kapell.

Fra den sto ferdig i 1958 har kirken huset speiderbevegelsen, ungdomsforeninger, misjonsforeninger, utallige kor, søndagsskole og eldreforeninger.

Fra nattverden under høytidsgudstjenesten i Torshov kirke i samband med nyåpning, den 22. august.
Fra nattverden under høytidsgudstjenesten i Torshov kirke i samband med nyåpning, den 22. august.

— Nå er det, på tross av pandemien, igjen drift, med de begrensninger som fortsatt gjelder inntil videre. Vi driver aktivt nettverksarbeid, arrangerer eldretreff og babysang, foruten dåpsopplæring og konfirmasjonsforberedelser.

Vil gjerne gjøre mer fra folk i nærmiljøet

— Vi virker i en delt bydel, der mange av innbyggerne er godt skodde med høy utdanning og god økonomi, mens mange andre har svak og usikker økonomi, har færre ressurser, bor trangt og sliter med mange og sammensatte utfordringer. Det gjør at kirken er viktig og må være tilgjengelig og åpen for alle, sier sokneprest Kleveland.

Torshov kirke er nærmeste nabo til et stort antall kommunalt drevne bygårder, som dem i bakgrunnen. Under rehabiliteringen har Torshov kirke også fått etablert en egen kirkehage, med blomster, grønne planter og urter. — Hit inviterer vi folk i nabolaget på kaffe og sammenkomster, sier sokneprest Kleveland.
Torshov kirke er nærmeste nabo til et stort antall kommunalt drevne bygårder, som dem i bakgrunnen. Under rehabiliteringen har Torshov kirke også fått etablert en egen kirkehage, med blomster, grønne planter og urter. — Hit inviterer vi folk i nabolaget på kaffe og sammenkomster, sier sokneprest Kleveland.

Soknepresten er opptatt av å være synlig i lokalt sosialt arbeid.

— Vi deltar med våre ansatte i bydelens kriseteam og i diakonalt arbeid. Vi driver med nettverksbygging, så folk skal få venner og bli kjent med andre. Men vi driver ikke med aktiv oppsøkende virksomhet. Vi tar imot alle som vil snakke med oss og som trenger støtte og noen å snakke med. Når vi opplever at folk trenger mer hjelp enn vi har kompetanse til, henviser vi videre til rette instanser i de tilfeller noen har behov for det.

I sommer inviterte kirken til åpen ukentlig lunsj i den nye kirkehagen. Fra utsiden kan kirkebygget gi assosiasjoner til festningsverk og middelalderborger.
I sommer inviterte kirken til åpen ukentlig lunsj i den nye kirkehagen. Fra utsiden kan kirkebygget gi assosiasjoner til festningsverk og middelalderborger.

Lilleborg kirke nedlagt

Under Torshov og Lilleborg menighet ligger også Lilleborg kirke. Denne er fristilt og tatt ut av bruk som gudshus for Den norske kirke. Kirkelig fellesråd i Oslo har ansvar for Oslos 65 kirkebygg og fant ikke penger til videre drift av flere av Oslos kirker, blant dem Lilleborg kirke.

Dette er Torshov kirke

  • Langkirke fra 1958 i Torshov kirkepark.
  • Kirken blir gjerne regnet som landets første arbeidskirke og er bygget i hvit steingneis, tre og kobberplater. Har 304 plasser.
  • Tegnet av arkitektene Ulf Nyquist og Per Sunde.
  • Komponisten Knut Nystedt var gjennom en årrekke kirkens organist.

Da Torshov kirke sto ferdig, bestemte det lokale fellesrådet seg for å legge ned sin egen drift ved Lilleborg kirke. Det norske misjonsselskap, med utspring i bedehusmiljøer på Vestlandet, leier fra mars i år kirkebygget og skal gi plass for ulike såkalte migrantmenigheter og deres aktiviteter. For tida er Lilleborg kirke under oppussing.

— Der blir det etter hvert daglig åpen gjenbrukskafé, kontorer og annet i regi av misjonsselskapet, forteller Kleveland.

— En av tre i bydelen er innmeldt

— Til Torshov og Lilleborg menighet sokner rundt 30.000 av bydel Sagenes nærmere 45.000 innbyggere. Av disse er om lag 17.000 innmeldt i menigheten.

I motsetning til tidligere må medlemmer, etter det delvis etablerte skillet mellom stat og kirke aktivt selv melde seg inn.

— Barn som blir døpt blir automatisk medlemmer i Den norske kirke, og bor de i vår del av byen, har de tilhørighet i menigheten. Men alle andre må aktivt melde seg inn for å stå på kirkens medlemslister.

Gjennomsnittsalderen for innbyggerne i Oslos minste bydel i geografisk utstrekning - er 34 år, ifølge soknepresten, og de fleste av bydelens beboere er i alderen 18-45 år.

— Vi døper, forretter er nattverd, konfirmerer, vier og begraver, sier Kleveland.

Dåp, konfirmasjon bryllup og begravelser foruten gudstjenester er som i andre kirker begivenhetene som utgjør kjernen i virksomheten.

Powered by Labrador CMS