Bommen på Manglerud har ikke en høy stjerne blant de lokale.
Bommen på Manglerud har ikke en høy stjerne blant de lokale.

– Det er bare et tidsspørsmål før en syklist tryner i dette hullet på Manglerud

En sperrestein som feilaktig ble satt opp ved en ny bom på Manglerud, har dannet det lokalbefolkningen opplever som et farlig hull.

Publisert

I første omgang forhindret sperresteinen at syklister kunne passere. Steinen ble deretter flyttet opp på fortauet for å hindre at bilister kjører forbi bommen.

Imidlertid viser det seg at mange bilister ikke bryr seg nevneverdig. De kjører heller forbi bommen på begge sider.

Frykter for trafikksikkerheten

Runar Nørstad er styreleder i Skråningen borettslag, som ligger like i nærheten. Han forteller at bommen forskyver trafikken inn på Manglerud.

– Jeg mener kommunen bør fjerne eller åpne bommen, eller flytte den til et sted der det ikke er mulig å kjøre rundt. Slik situasjonen er nå, med trafikk på begge sider av bommen, bidrar det til å skape farlige situasjoner.

Han problematiserer spesielt at barn ferdes i området.

– Bommen er satt opp rett ved gangfelt som binder sammen to gangveier. Dette er en skolevei, og mange barn bruker i tillegg gangfeltet til og fra nærliggende akebakke og skøytebane.

Har klaget til kommunen

Selve hullet etter sperresteinen oppfattes som farlig.

– Når det kommer litt snø, er det umulig å se hullet. Da er det bare et tidsspørsmål før for eksempel en syklist tryner, sier Nørstad.

Han bemerker også at det har blitt sendt en formell klage til kommunen. Svaret var at de ikke ønsket gjennomgangstrafikk.

Kommunen erkjenner at det kan medføre endrede kjøremønster, og de vektlegger at de vil gjøre kontinuerlige registreringer av trafikkmengder i området.

Nørstad gjør det klart at bommen ikke er særlig populær blant lokalbefolkningen.

– Mange beboere mener at bommen må bort. Det vi synes er ekkelt, er at kommunen har lagt til rette for to ulovlige veier. Hvis de skal sperre, må de gjøre det ordentlig.

Powered by Labrador CMS