Forsvaret anbefaler en høyde over bakken på minimum 31 meter.
Forsvaret anbefaler en høyde over bakken på minimum 31 meter.

Skal bygge midlertidig helikopterdekk på Rikshospitalet

Dekket skal betjene de nye AW101-helikoptrene, som har en vesentlig sterkere rotorvind enn hva tilfellet er for dagens Sea King.

Publisert

På vegne av Oslo Universitetssykehus har Per Knudsen Arkitektkontor bedt om forhåndskonferanse for å oppføre et midlertidig helikopterdekk på Rikshospitalet. Dette er nødvendig for å kunne lande de nye AW101-helikoptrene, som skal erstatte Sea King, ifølge Estate nyheter.

Av dokumentasjonen som er sendt til plan- og bygningsetaten, fremgår det to vesentlige utfordringer for landingsplassene ved sykehusene:

  • AW101 er ca. 60 prosent tyngre enn Sea King, som har konsekvenser for bæreevne til plattformdekket.
  • AW101 har en vesentlig sterkere rotorvind enn hva tilfellet er for Sea King.

Nødvendig med avstand

Forsvaret anbefaler en høyde over bakken på minimum 31 meter, der en elevert plattform står nær område trafikkert av myke trafikanter.

For landingsplasser på bakken oppgir danske myndigheter en avstand på 60-70 meter som absolutt minimum til nærmeste bebyggelse eller ferdselsvei, med henvisning til erfaringer fra blant annet Bornholm, oppgir Estate nyheter.

Powered by Labrador CMS