Hendelsen fant sted i Vestbyveien på Grorud i mars i fjor. Bildet til høyre er av en finsk lapphund, samme rase som ble angrepet.
Hendelsen fant sted i Vestbyveien på Grorud i mars i fjor. Bildet til høyre er av en finsk lapphund, samme rase som ble angrepet.

Samboerparet på Grorud ble angrepet av en løs hund. Eieren nektet blankt, men ble ikke trodd av retten

En marsdag i fjor var samboerparet på Grorud ute på tur med sin finske lapphund. Plutselig gikk en løs Staffordshire bullterrier til angrep på både hunden og mannen i forholdet. En 26-åring er dømt for uaktsomt å ha unnlatt at hendelsen fant sted, til tross for at han selv hevdet at han ikke var på tur i det aktuelle tidsrommet.

Publisert

På kveldstid 11. mars i fjor var et samboerpar ute og luftet sin finske lapphund Bork i Vestbyveien på Grorud.

Uten forvarsel gikk en løs Staffordshire bullterrier til angrep på hunden deres, heter det i en anmeldelse fra samboerparet. Der kommer det også frem at hunden bet fornærmede, før den forsøkte å bite samboeren.

Etter hvert dukket eieren av bullterrieren, en 26-åring, opp, og de utvekslet telefonnumre og ble enige om at vedkommende skulle dekke utgifter til veterinær og legevakt. Men i etterkant viste det seg umulig å få tak i 26-åringen.

Stilte seg uforstående

— Tiltalte forklarte i retten at han ikke kjenner til den aktuelle episoden. Han forklarte at han ikke var på tur med hunden den 11. mars 2021, og at han ikke vet hva dette gjelder, skriver Oslo tingrett i sin fremstilling av saken.

Tingretten skriver videre at deres vurdering er at det ikke er tvilsomt at samboerparets hund ble angrepet av en fremmed hund den aktuelle dagen. I tillegg til fornærmedes forklaringer, viste retten til bilder av hunden der det fremkom at den hadde fått et kutt i underkjeven og manglet tenner.

Det ble også presentert bilder av fornærmedes underarm som viste sårskade og rifter, samt journalnotat fra legevakten og journal og regning fra veterinær.

Dermed var spørsmålet for retten om det var tiltalte som hadde ansvar for hunden under hendelsen, og om 26-åringen i så fall handlet uaktsomt.

— Utvilsomt tiltaltes hund som angrep

Fornærmede forklarte i retten at hundeeier på stedet oppga sitt telefonnummer, skriver tingretten.

— NN ringte opp nummeret på stedet, og hundeeiers mobiltelefon ringte. Retten viser videre til fremlagte skjermbilder på NNs mobiltelefon som viser at det er ringt til det aktuelle telefonnummeret, både på tidspunktet for hendelsen og senere, opplyses det om i fremstillingen.

Retten påpekte at det er på det rene at tiltalte bor i nærheten av der hendelsen skjedde, og av registeret Dyre-ID fremgår det at tiltalte er registrert som eier av to hunder - en blandingshund og en Staffordshire bullterrier.

— Retten mener at det utvilsomt var tiltaltes hund som angrep, og at det var tiltalte som hadde ansvaret for denne. At det kan ha vært en annen person som luftet hunden og hadde med seg tiltaltes mobiltelefon den aktuelle kvelden, mener retten man kan se helt bort fra, skriver tingretten.

På bakgrunn av forklaringene til fornærmede og samboeren, mente retten at hunden utvilsomt ble angrepet uten forvarsel.

Handlet uaktsomt

— Bork var i bånd, og sto og snuste i noen busker, da den angripende hunden kom løpende rett bort og bet seg fast rundt kjeven til Bork. NN og NN forklarte i retten at de slet veldig med å få den fremmede hunden løs. Da den slapp Bork, snudde den seg og glefset etter NN, og den bet over håndleddet til NN. Han ble påført en sårskade, hevelse og rifter, til tross for at han hadde på seg tjukke hansker og jakke. NN måtte holde den fremmede hunden fast for å unngå at den skulle gjøre mer skade, heter det i dommen.

Tingretten skriver at det ikke er tvilsomt at tiltalte ikke hadde nødvendig kontroll over egen hund, og videre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte uaktsomt har unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig gikk til angrep på og skadet et dyr.

Det opprinnelige forelegget var på 5.000 kroner, men som følge av at tiltalte ikke valgte å vedta det og ressursbruken i forbindelse med saken, ble boten økt til 6.000 kroner. Tiltalte ble også dømt til å betale 9.609 kroner i erstatning til samboerparet.

Powered by Labrador CMS