Nav-tallene viser tydelig hvordan sykefraværet er fordelt i Oslo - enkelte østkantbydeler har dobbelt så høyt sykefravær som i vest.
Nav-tallene viser tydelig hvordan sykefraværet er fordelt i Oslo - enkelte østkantbydeler har dobbelt så høyt sykefravær som i vest.

Den delte byen - i øst er sykefraværet dobbelt så høyt som i vest

Selv om sykefraværet i Oslo er det laveste i landet, tilsvarer det over en million tapte dagsverk bare iløpet av årets tre første måneder. Nav-tallene viser også en delt by, med store forskjeller mellom øst og vest.

Publisert

Nav-tall fra første kvartal i år viser at sykefraværet er høyest blant oslofolk som jobber inne helse- og omsorgssektoren.

Av alt sykefravær i Oslo i årets tre første måneder står disse yrkesgruppene for over en fjerdedel av det samlede fraværet.

Har gått ned etter korona

— Helse- og sosialtjenester er næringen med det høyeste legemeldte sykefraværet med 7,7 prosent. Helse- og sosialtjenester står for 271.120 tapte dagsverk i første kvartal 2023, opplyser Nav Oslo.

Men det finnes lyspunkter. Etter korona er det også innen helse- og sosialtjenester det er størst nedgang i sykefraværet. 

Samlet har fraværet gått ned ti prosent i forhold til samme periode i fjor.

Klyx er et avføringsmiddel i klysterform. Klyster. En helsearbeider med latexhansker holder klysteret. Bak ligger en pasient på siden i sengen.Illustrasjonsbilde.Foto: Heiko Junge / NTBNB Modellklarert.
Ansatte i helse- og omsorg står for over en fjerdedel av alt sykefravær i Oslo, viser Nav-tall fra første kvartal i år.

Andre næringer med høyt sykefravær er transport og lagring, som har et sykefravær på 6,6 prosent, og forretningsmessig tjenesteyting med et sykefravær på 6 prosent, viser tallene fra Nav Oslo.

Høyest på Stovner - lavest på Ullern

Men det som er mest slående med Nav-tallene er den store forskjellen mellom øst og vest byen. 

I bydel Stovner er sykefraværet mer enn dobbelt så høyt som i bydel Ullern. Ser vi på Nav-statistikken for sykefravær for bydelene i Oslo viser tallene at:

 • Bydel Ullern har lavest legemeldt sykefravær på 3,7 prosent.
 • Det høyeste legemeldte sykefraværet finner vi i bydelen Stovner med 7,6 prosent.
 • Bydelene Grorud og Søndre Nordstrand har nest høyest sykefravær, med 7,3 prosent.

Muskel-, skjelett-, og psykiske lidelser

Diagnosegruppene muskel- og skjelettlidelser, og psykiske lidelser, er tilbake som de hyppigste årsakene til tapte dagsverk i hovedstaden.

 • Muskel- og skjelettlidelser er den største diagnosegruppen med 27,2 prosent av alle tapte dagsverk. Det utgjør 291 528 tapte dagsverk, en økning på cirka 50 000 tapte dagsverk
 • Psykiske lidelser er den nest største diagnosegruppen med 25,4 prosent av alle tapte dagsverk. Det utgjør 272 688 tapte dagsverk, en økning på cirka 60 000 tapte dagsverk.
 • Sykdommer i luftveiene er den tredje største diagnosegruppen med 12,6 prosent av alle tapte dagsverk. På samme tid i fjor var andelen på 28,8 prosent. Det utgjør henholdsvis 135 221 tapte dagsverk i år, en nedgang på cirka 175 000 tapte dagsverk.
 • — Forebygging er lønnsomt

  Navs digitale tjenester hjelper arbeidsgivere som ønsker å arbeide med sykefravær og arbeidsmiljø. 

  Hvis de digitale tjenestene ikke er nok, kan virksomhetene få oppfølging på arbeidsplassen fra Navs arbeidslivssentre.

  — Aktiv forebygging av sykefravær er lønnsomt, både for virksomheten, for de ansatte og for samfunnet, sier avdelingsdirektør i Nav Oslo, Veronica Gjul Gaustad.

 

Powered by Labrador CMS