— Sykefravær grunnet sykdommer i luftveiene øker kraftig 2. kvartal i år, sier direktør Sonja Skinnarland i Nav Oslo.
— Sykefravær grunnet sykdommer i luftveiene øker kraftig 2. kvartal i år, sier direktør Sonja Skinnarland i Nav Oslo.

Da korona kom, gikk sykefraværet kraftig opp: - Økning på 58,4 prosent i Oslo sammenlignet med i fjor

I første kvartal i år hadde Oslo 30.000 flere tapte dagsverk grunnet sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor. — Økningen i sykefraværet må ses i sammenheng med koronautbruddet, mener Nav Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Totalt sett ble det registrert nesten 84.000 tapte dagsverk på grunn av sykdommer i luftveiene. Det er en økning på 58,4 prosent sammenlignet med i fjor, viser tall fra Nav Oslo.

— Økningen i det legemeldte sykefraværet totalt sett må ses i sammenheng med koronautbruddet. De aller fleste legemeldte sykdommer har gått litt ned eller er på samme nivå som i fjor, mens sykefravær grunnet sykdommer i luftveiene øker kraftig 2. kvartal i år, sier direktør Sonja Skinnarland i Nav Oslo.

Lavest sykefravær i bydel St. Hanshaugen

Sykefraværet 2. kvartal 2020 utgjorde 755.791 tapte dagsverk i hovedstaden. Det er en økning på 22.994 dagsverk eller 3,1 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Landsgjennomsnittet for sykefravær var på 5,1 prosent siste kvartal, mens Oslo hadde 4,1 prosent, viser tallene fra Nav.

Bydelene med det høyeste legemeldte sykefraværet var Stovner med 7,1 prosent, Søndre Nordstrand med 6,7 prosent og Grorud med 6,6 prosent. Lavest sykefravær hadde bydel St. Hanshaugen med 3 prosent.

Økte mest hos eldre

Bydelene Stovner og Grorud hadde den største økningen i det legemeldte sykefraværet sammenlignet med 2. kvartal 2019 med henholdsvis 13,7 prosent og 12,2 prosent. Størst nedgang hadde bydelene Sagene med 5 prosent samt St. Hanshaugen og Vestre Aker, begge med 4,8 prosent.

Det legemeldte sykefraværet økte mest for de eldste, i aldersgruppene 65-69 år og 60-64 år med en økning på henholdsvis 19,3 prosent og 13,2 prosent. Nedgangen var størst for aldersgruppene 25-29 år og 30-34 år med 4,4 prosent og 3,8 prosent.

Sykefraværet var høyest i aldersgruppene 60-64 år med 6,2 prosent og 55-59 år med 5,4 prosent. Det laveste sykefraværet hadde aldersgruppene 16-19 år med 1,4 prosent og 20-24 år med 2,6 prosent.