I tingretten ble straffen for promillekjøringen satt til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 70 000 kroner
I tingretten ble straffen for promillekjøringen satt til betinget fengsel i 14 dager og en bot på 70 000 kroner

Mannen promillekjørte en elsparkesykkel på Ankerbrua. Nå vil Høyesterett vurdere hvor streng straffen skal være

Høyesterett slipper til en sak om en person som i sommer kjørte elsparkesykkel med 0,8 i promille. Spørsmålet er om straffen skal være som ved promillekjøring med bil.

Publisert

Det skriver Høyesteretts ankeutvalg i en kjennelse tirsdag.

Skyldspørsmålet er avgjort i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett – mannen i 20-årene er funnet skyldig i å kjøre elsparkesykkel med 0,8 i promille. Det Høyesterett skal ta stilling til, er altså om man kan straffe slik promillekjøring på samme nivå som man straffer en promillekjører i bil.

Uenighet om straffen

I Oslo tingrett ble mannen dømt til 14 dagers fengsel og 70.000 kroner i bot, samt at han mister førerkortet i ett år. Han anket til Borgarting lagmannsrett, og anken ble forkastet.

Mindretallet i Borgarting lagmannsrett mente at boten burde være noe lavere for kjøring med elektrisk sparkesykkel enn for tyngre motorvogner, og at den burde settes til 50 000 kroner, som tilsvarte en brutto månedslønn fratrukket tilståelsesfradrag.

Powered by Labrador CMS