Fra venstre: Knut Håkon Berglia; prosjektleder i Isaksen anlegg, Linda Mørk; prosjektleder bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven; direktør i bymiljøetaten, byråd Lan Marie Nguyen Berg og Marcus Naue, fra Norconsult.
Fra venstre: Knut Håkon Berglia; prosjektleder i Isaksen anlegg, Linda Mørk; prosjektleder bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven; direktør i bymiljøetaten, byråd Lan Marie Nguyen Berg og Marcus Naue, fra Norconsult.

Nye Thorvald Meyers gate gjenåpnes endelig

– Her har vi tatt et valg om å nedprioritere plass til bilen for å få mer plass til mennesker og det som gjør byen trivelig, blant annet ved å stenge gata for gjennomkjøring og fjerne parkeringsplasser, sier Lan Marie Berg.

Publisert

Thorvald Meyers gate har gjennomgått en totalrenovering siden februar i fjor. Gaten hadde et stort vedlikeholdsetterslep, og trikk og fotgjengere skulle prioriteres.

– Vi har nå fått en flott ny gate som er oppgradert og spesielt tilrettelagt for trikk og fotgjengere. Jeg er imponert over bymiljøetaten som har ferdigstilt arbeidet tidligere enn planlagt, det tror jeg også naboene er glade for, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Thorvald Meyers gate ble anlagt mot slutten av 1800-tallet av en av datidens mest bemidlede Oslo borgere, handelsmannen Thorvald Meyer. Gaten har siden da vært den viktigste handelsgaten i bydel Grünerløkka og regnes fortsatt som hovedgaten i bydelen. Gaten har vært og er en kollektivgate.

Bredere fortau, færre biler

– Her har vi tatt et valg om å nedprioritere plass til bilen for å få mer plass til mennesker og det som gjør byen trivelig, blant annet ved å stenge gata for gjennomkjøring og fjerne parkeringsplasser. Fortauene har blitt bredere i store deler av gaten, som har fått nye møbleringssoner med benker, beplantning, sykkelstativ, vareleveringslommer og mer plass til uteserveringer, sier Berg, i en pressemelding.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg får æren av å klippe snora for åpningen av Thorvald Meyers gate.
Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg får æren av å klippe snora for åpningen av Thorvald Meyers gate.

Korona-situasjonen satte en stopper for den planlagte åpningsfesten. Byråd Lan Marie Berg fikk æren av å klippe snoren som markerte avslutningen på anleggsperioden.

Bymiljøetaten har i samarbeid med vann- og avløpsetaten og Sporveien oppgradert Thorvald Meyers gate. Det har kostet 403 millioner kroner.

Dette er gjort:

  • Gaten har fått ny infrastruktur til trikken både over- og under bakken og i lufta. I tillegg er hele veibanen, alle fortau og deler av vann- og avløpsnettet fornyet.
  • Gaten er stengt for gjennomkjøring, samtidig som parkeringsplasser er fjernet og syklistene har fått egne felt i nabogatene.
  • Fortauene har blitt bredere i store deler av gaten og de har fått natursteinsdekke av granitt i ulike fargesjatteringer.
  • Det er etablert nye møbleringssoner med benker, beplantning, sykkelstativ, vareleveringslommer og mer plass til uteservering.
  • Det har vært fokus på beplanting, og bare på plassen ved Paulus kirke skal det jordsettes nesten 1000 planter. Flere steder er det plantet mange nye trær.
  • På Olaf Ryes plass er det etablert et stort regnbed som skal ta unna fremtidens mengder med overvann. Her er det laget et vakkert bed med urter og blomster og vannspeil. Flere av gatekryssene har fått nye sandfang som bidrar til avrenning av overvann.
Powered by Labrador CMS