Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo er blant bydelene som får millioner av kroner til å bedre bomiljøet i kommunale boliger. Her fra grensen mellom de to førstnevnte bydelene. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo er blant bydelene som får millioner av kroner til å bedre bomiljøet i kommunale boliger. Her fra grensen mellom de to førstnevnte bydelene. Foto: Tarjei Kidd Olsen

Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka får millioner av kroner til å bedre bomiljøet i de kommunale boligene

Publisert

I budsjettet for 2017 avsatte bystyret 50 millioner kroner til boligsosialt arbeid og bomiljø i kommunale boliger. Nå er de første pengene utbetalt.

Nå har bydelene Sagene, Grünerløkka,  Gamle Oslo, Grorud, Stovner og Vestre Aker fått første del av boligpakken, ifølge en pressemelding. Denne potten er på til sammen 12 millioner kroner.

Generelt er det meningen at boligpakken skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell/frivillig regi og boligsosialt utviklingsarbeid.

Her skal pengene brukes

Byrådet har pekt ut spesifikke boområder i nabolagsløftet. Disse er:

  • Tøyenområdet, med Brinken 2 og Dalehaugen 1-15 (Bydel Gamle Oslo)
  • Området rundt Dælenenggata 37-41, Sinsenveien 6-12 og Trondheimsveien 33 (Bydel Grünerløkka)
  • Store Sandaker Gård og Søndre Åsen (Bydel Sagene)
  • Hovseterveien 86-104 (Bydel Vestre Aker)
  • Stovner Senter 14-16 og Vestlisvingen 196 (Bydel Stovner)
  • Romsås senter (Bydel Grorud)
Brinken 2 på Kampen i bydel Gamle Oslo er et av stedene hvor bomiljøet skal bedres.
Brinken 2 på Kampen i bydel Gamle Oslo er et av stedene hvor bomiljøet skal bedres.

Tar hensyn til lokale ønsker

- Disse midlene skal gå til diverse konkrete botiltak som bydelene selv har ønsket og prioritert, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

— Jeg er også opptatt av at disse tiltakene skal være forankret i beboernes uttrykte behov, og det er særlig viktig at barn og unges stemme tas hensyn til.

Inga Marte Thorkildsen. Foto: Arbeiderpartiet
Inga Marte Thorkildsen. Foto: Arbeiderpartiet

— Det skal virkelig ses og merkes at tiltakene nytter lokalt i de seks bydelene som får penger, og at det bidrar til endringer over tid, understreker byråden. — Da er det avgjørende at de som selv bor i boligene er involvert og har eierskap til de ulike tiltakene.

Kjempeløft for kommunale gårder

Av beløpet på 50 millioner kroner i boligpakken, fordeler Thorkildsens byrådsavdeling 25 millioner, med 12 millioner til ulike tiltak i bydelene. 13 millioner legges inn i en tilskuddspott hos Velferdsetaten for tiltak i ideell og frivillig regi, som det kan søkes om midler til.

Gjennom Byrådsavdeling for næring og eierskap fordeles de øvrige 25 millionene, opplyser byråden.

I de fire neste årene er det satt av 210 millioner kroner årlig i budsjettet til rehabilitering av kommunale gårder i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS