Barna ved juniorklubben ved Vahl skole er bekymret for at klubben legges ned fra nyttår. � Hva har vi gjort for å fortjene dette, spør de. Foto: Christian Boger
Barna ved juniorklubben ved Vahl skole er bekymret for at klubben legges ned fra nyttår. � Hva har vi gjort for å fortjene dette, spør de. Foto: Christian Boger

Grønlands eneste juniorklubb legges ned: - Hva har vi gjort for å fortjene dette?

Juniorklubben er det det eneste fritidstilbudet for barn og unge mellom ni og 13 år på Grønland. Men fra nyttår stenger tilbudet fordi bydel Gamle Oslo skal spare penger.

Publisert

I kjelleren på Vahl skole er det et yrende liv. Med fredagstaco, dataspill, dansekonkurranse og sosialt samvær.  Her møtes barn og unge fra Grønland på tvers av religion, kultur og interesser.

Siden 2017 har juniorklubben vært et kjærkomment fritidstilbud, i en del av bydel Gamle Oslo hvor det ellers finnes svært lite for yngre ungdom å foreta seg på fritiden.

— Hadde det ikke vært for juniorklubben hadde vi nok drevet gatelangs og blitt lokket inn kriminelle miljøer, forteller Suleiman (11) til VårtOslo.

— Hvorfor får ungdommen på Tøyen alt?

Inne på klubben har mange av brukerne fått med seg hva som skjer fra nyttår. De ønsker så absolutt ikke å miste klubben sin uten kamp.

— Dette er det eneste fritidstilbudet mange i bydelen har. Det er her vi kan møtes og få nye venner. Blir klubben borte vil nok mange bli sittende inne i trange leiligheter og ikke komme seg ut, sier Suleiman.

11-åringen er kritisk til at tiltaket fra områdeløftet for Grønland og Tøyen ikke blir videreført av bydelen, når prosjektperioden går ut ved nyttår.

— På Tøyen har barn og ungdom fått mange nye tilbud gjennom Tøyenløftet. Hvorfor kan ikke vi på Grønland få det samme, undrer han.

Frykter innetilværelse og kriminalitet

Der er en dårlig skjult hemmelighet at oppvekstforholdene for barn og unge på Grønland ikke er de beste. Mange kommer fra vanskelige økonomiske kår, bor trangt og har et lite sosialt nettverk.

I tillegg sliter bydelen med ungdomskriminalitet og utstrakt narkotikaomsetning. Dopsalg og rekruttering av unge til narkotikamiljøet skjer stadig.

Fredagstacoen, selvfølgelig halal, er ukens høydepunkt på juniorklubben. Fra nyttår kan det være slutt på det populære måltidet og klubben. Foto: Christian Boger
Fredagstacoen, selvfølgelig halal, er ukens høydepunkt på juniorklubben. Fra nyttår kan det være slutt på det populære måltidet og klubben. Foto: Christian Boger

— Det skjer mye som ikke er bra ute rundt oss. Legger de ned klubben frykter jeg at mange barn og unge vil reke gatelangs og havne i feil miljøer, sier Lavin (12).

— Det er ikke noe hyggelig å eventuelt måtte bli sittende inne, fordi vi ikke får lov av foreldrene våre til å gå ut. Det kommer til å skje med mange hvis klubben legger ned, sier hun.

Bekymrede foreldre

12-åringen tror svært mange, som i dag bruker juniorklubben, vil få en dårligere hverdag både mentalt og sosialt om tilbudet legges ned.

— Dette er et sted hvor vi kan møte venner og bygge relasjoner. Samtidig har mange av de som går her ikke vært lenge i Norge. Dette er på en måte den beste læringsarenaen de har når det gjelder sosiale ferdigheter, mener Lavin.

Er barna redde for hva som vil skje ved en nedleggelse av klubben, er ikke foreldrene mindre bekymret.

Mødrene Naima Abdirahman Asayr (t.v) og Margan Wawalere er bekymret for hva ungene vil finne på når juniorklubben på Vahl skole stenger dørene. Foto: Christian Boger
Mødrene Naima Abdirahman Asayr (t.v) og Margan Wawalere er bekymret for hva ungene vil finne på når juniorklubben på Vahl skole stenger dørene. Foto: Christian Boger

Mange av dem somaliske alenemødre, som allerede sliter med å få hverdagen til å gå rundt i et nytt land og en ny kultur.

— Jeg har tre barn på klubben, og ser hvor viktig dette er. For mange av oss er dette eneste mulighet til å gi ungene et trygt, godt og sosialt tilbud. Hjemme har mange for eksempel ikke plass til å ha venner på besøk, forteller trebarnsmoren Suad Ali Yusuf.

Hun gruer seg til dagen klubben blir nedlagt.

— Jeg vet ikke hva jeg skal tilby ungene mine den dagen klubben blir lagt ned, sukker Suad Ali Yusuf.

— Viktig for integreringen

Margan Wawalere studerer psykologi. Hun mener klubben spiller en unik rolle i integreringen av barn med minoritetsbakgrunn på Grønland.

— Klubben er det eneste stedet, utenom skolen, hvor barn og unge kan møtes i trygge kår. Det er her de kan lære seg sosiale normer og bygge vennskap. Som er utrolig viktig når en kommer til et nytt land, understreker Margan Wawalere.

Nå håper både foreldre og barn at bydel Gamle Oslo snur, og at juniorklubben ved Vahl skole likevel ikke legges ned fra nyttår.

— Dere gjør noe kjempedumt om dere legger ned juniorklubben. Barn og unge på Grønland trenger et trygt møtested, er meldingen fra både barn og foreldre.

Bydelen: — Det finnes andre tilbud

De siste to årene er det enhet for forebyggende tjenester, som med midler fra områdeløftet, har driftet juniorklubben tre ganger i uken.

Bakgrunnen for tiltaket var tilbakemeldinger fra skolen og beboerne på Grønland, som gikk ut på at det var mangel på tilbud til barn i alderen ni til 13 år i nærmiljøet.

Og at barna beveget seg i utsatte og utrygge områder fordi det ikke fantes noe annet alternativt.

— Erfaringene med prosjektet har vært positivt, og samarbeidet mellom skolen, foreldre og bydelen har fungert bra, sier enhetsleder for forebyggende tjenester barn og unge i bydel Gamle Oslo, Mehrdad Ganji.

Når prosjektet nå, på slutten av prosjektperioden avvikles, viser han til at det i den siste tiden har dukket opp lignende tilbud, fra frivillige organisasjoner som JOY og Sterling.

Bydelen mener disse tilbudene overlapper behovene for målgruppen i området. I tillegg til dette er det etablert tilstedeværelse fra Frigo på Rudolf Nilsens plass med utlån av ballspill, leketøy og skøyter.

— Enhet for forebyggende tjenester har hatt et godt samarbeid med skolen og har foreslått et møte for å diskutere mulige fellesprosjekter inn mot Oslo Indre Øst-satsningen, understreker Mehrdad Ganji.

Powered by Labrador CMS