Odd Rune Andersen
Odd Rune Andersen er den nye topplederen i Oslos største bydel. Foto: Bydel Frogner

Bydel Frogners 1500 medarbeidere og 57.000 innbyggere har fått en ny bydelsdirektør

Hvem er Odd Rune Andersen (60), den nye bydelsdirektøren i Frogner? Og hva vil han med jobben?

– Oslo er en fantastisk by å jobbe i, så jeg har stor forståelse for at mange vil ønsker seg toppjobber i Oslo kommune. Jeg er veldig glad for at jeg trakk det lengste strået, sier bydelsdirektør Odd Rune Andersen til VårtOslo, kort tid etter ansettelsen.

Helt ny er han forresten ikke. Han har allerede vært konstituert bydelsdirektør i ett år.

33 kandidater og svært mange godt kvalifiserte personer søkte. Andersen er selv født og oppvokst i byen. Han gleder seg over at stadig flere oslofolk tar byen i bruk.

– Det har vært et yrende folkeliv, og aldri før har så mange tatt øyene i bruk. Det at vi tar miljøet på alvor, synes jeg er fantastisk morsomt. Det bidrar til at folk koser seg ute. Men sykkeltilretteleggingen skaper også interessekonflikter. Det som kan være bra for noen, forstyrrer eller irriterer andre.

– Men ut fra et folkehelse- og klimaperspektiv, er jeg glad for at byen åpner seg for folk med luftveisplager. På de verste dagene, med røde varsler, kunne ikke folk gå til skolen eller barnehagen på Skillebekk. Det har vi sett en forbedring i, påpeker Odd Rune.

Et nytt og levende bydelshus på Skillebekk

Den aller første, store utfordringen Odd Rune får i fanget, blir å flytte dagens bydelsadministrasjon, fra Sommerrogata 1 på Solli plass og ned til det staselige bygget til gamle rikstrygdeverket på Skillebekk.

Rikstrygdeverket_skillebekk
Hit, til det gamle bygget til Rikstrygdeverket på Skillebekk, flytter bydel Frogner om kort tid. Foto: Wikimedia

Han ser frem til mulighetene det nye bygget byr på.

– Dette skal bli et levende hus fra morgen til kveld. Her får vi informasjonstorg og utstillinger. Vi har et rikt utvalg av foreninger og lag i bydelen som vi ønsker å jobbe tettere med. Disse kan nå arrangere folkemøter og temamøter i et av de mange møterommene, sier Odd Rune.

De eldre skal få bedre tjenester

Blant de større oppgavene bydelen må løse, peker han på eldreomsorgen.

– Vi ønsker å høyne kvaliteten i hjemmetjenesten med nye arbeidslag, slik at vi kan lytte mer til beboerne og gi dem mer sosial stimulans enn i dag. De eldre skal ha færre hjelpere å forholde seg, og de ansatte i hjemmetjeneste skal få mer tid til beboerne. Det er ikke slik at vi vet best lenger. Vi må i dialog med den enkelte brukeren og de pårørende om hvordan vi best kan hjelpe, sier Odd Rune.

Andersen mener velferdsteknologi kan gi økt frihet i hverdagen for flere eldre og ønsker å satse mer på dette. – Innbyggerne skal oppleve at mer glir av seg selv, sier han.

Større ansvar for rusbrukere

En annen utfordring, som slår inn fra nyttår, er en utvidet plikt til å følge opp utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri. Hvis ikke kommunen klarer å stille med bolig og tilbud, vanker dagbøter.

En tredje oppgave Andersen er opptatt av å løse er å få flere i arbeid, ikke minst blant NAV-brukerne. Andersen mener bydelen bør satse på flere heltidsstillinger og godt integreringsarbeid.

– De beste tilbakemeldingene får jeg fra innbyggere som setter pris på hva vi har gjort for dem. For eksempel fikk vi skryt fra en far som opplevde trøbbel med datteren sin over noe tid. Nå har datteren fått seg en leilighet i bydelen. En annen rørende tilbakemelding kom fra en ektefelle, som gråt i glede over at mannen med demens kunne bli boende hjemme i leiligheten sammen med henne, fordi de fikk ekstra hjelp fra eldreomsorgen.

Utformet Oslo-bydeler

Den nytilsatte direktøren peker selv på sterk samfunnsinteresse og tidligere lederskap i offentlig sektor som sine viktigste kvalifikasjoner.

Odd Rune Andersen
Odd Rune Andersen har tre barn og kone som han har vært gift med i 40 år. Foto: Privat

– I 1988 var jeg med på å lage bydelene i Oslo. Jeg jobbet på kontoret for eldreomsorg, og vi gikk inn for 25 bydeler.

Senere var Andersen fagdirektør hos fylkesmannen i Buskerud, organisasjonsdirektør i Coop-kjeden og helse- og sosialdirektør i Nes kommune. Men de tre siste årene har han jobbet i bydel Frogner. Først som assisterende bydelsdirektør, så som konstituert bydelsdirektør og nå, endelig, som bydelsdirektør på seks års åremål.

Gleder seg til å gå i gang

Det var byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommunen som gjennomførte rekrutteringsprosessen. De ansattes organisasjoner, Akademikeme, Unio og Fagforbundet, hadde ingen innsigelser til innstillingen.

Etter at det ble klart hvem som fikk jobben oppsummert lederen av bydelsutvalget, Jens J. Lie, følgende:

– Jeg og bydelsutvalget er fornøyde med at Odd Rune er ansatt som ny bydelsdirektør. Det er basert både på det han har klart å produsere så langt i rollen som konstituert i stillingen og på fremtidige mål og planer som er lagt for bydelen. Mye er gjort, men fortsatt er det mange utfordringer fremover som krever besluttsom ledelse. Derfor er vi glad for at Odd Rune skal videreføre dette arbeidet.

Selv oppsummerer Odd Rune:

– Livet har stelt bra med meg. Jeg har tre kjekke barn og barnebarn og har vært gift med den samme kona i 40 år. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på jobben.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer