Artist kjent utilregnelig etter vold mot NRK-profil

Artisten som ble tiltalt for vold mot en kjent NRK-profil, er i Oslo tingrett kjent psykotisk og dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Publisert

Dommen ble omtalt av Nettavisen mandag kveld. Artisten beklaget under rettssaken mot offeret som ble påført alvorlige skader om kvelden 24. januar i fjor.

Påtalemyndigheten hadde allerede i tiltalen varslet at artisten var psykotisk på gjerningstidspunktet, og at det derfor ville bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykiske helsevern.

Slag kom som "lyn fra klar himmel"

To rettspsykiatrisk sakkyndige som undersøkte ham, har i sin erklæring slått fast at den tiltalte oppfyller diagnosen paranoid schizofreni.

Under rettssaken kom det fram at artisten allerede fra tidlig alder hadde opplevd symptomer på sykdommen, og at det hadde skjedd en forverring fra 2018. De sakkyndige fant at de voldsomme slagene mot NRK-profilen kom som «lyn fra klar himmel».

På bakgrunn av de sakkyndiges konklusjon valgte Oslo tingrett å følge aktoratets påstand og konkluderer med å dømme artisten til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Over 70.000 i erstatning og oppreisning

— Etter dette finner retten at det foreligger en nærliggende, det vil si kvalifisert og reell, fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige voldslovbrudd. Retten finner at dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne andres liv, helse eller frihet, skriver tingrettsdommer Morten Bjone i dommen.

Mannen må også å betale NRK-profilen 31.158 kroner i erstatning, samt 40.000 kroner i oppreisning.

Artistens forsvarer, advokat Ida Andenæs, sier til Nettavisen at klienten er kjent med utfallet av saken, men at de ikke har rukket å gå gjennom dommen.

Powered by Labrador CMS