2016 var året da folk gikk fra å frykte en ulykke i Løkkeveien, til det skjedde. Foto: Ruseløkka-aksjonen
2016 var året da folk gikk fra å frykte en ulykke i Løkkeveien, til det skjedde. Foto: Ruseløkka-aksjonen

Ruseløkka-aksjonen kan lykkes i å få stengt Løkkeveien for biltrafikk, av hensyn til skolebarna

Publisert Sist oppdatert

Bydelsdirektøren i bydel Frogner anbefaler at Løkkeveien stenges for all biltrafikk. Hensynet til trygg skolevei veier tyngst.

Bekymrede foreldre og lokalbeboere i Ruseløkka-aksjonen har i lengre tid kjempet for at Løkkeveien må stenges for biltrafikk. De peker på miljøhensyn og ønsket om en trygg skolevei for elevene ved Ruseløkka skole.

Nå ser det ut til at de har kommet et steg nærmere målet sitt, ettersom bydelsdirektør i Frogner bydel, Kari Andreassen, går inn for å stenge Løkkeveien for trafikk.

Barn på vei til Ruseløkka skole, ved Løkkeveien.
Barn på vei til Ruseløkka skole, ved Løkkeveien.

Trygg skolevei veier tyngst

— Dette har ikke vært noen lett sak å vurdere. Alle de framlagte elementene i trafikkanalysen fra området har vært viktige. Samlet sett mener vi likevel det beste alternativet er å stenge Løkkeveien for biltrafikk, sier Andreassen.

Bydelsdirektøren lar hensynet til barna og deres ønske om en trygg skolevei bli utslagsgivende for hennes anbefaling til bydelsutvalget.

Bydelsdirektør Kari Andreassen går inn for stenging av Løkkeveien. Foto: Frogner Høyre
Bydelsdirektør Kari Andreassen går inn for stenging av Løkkeveien. Foto: Frogner Høyre

— Sikkerheten til barna, på vei til og fra skolen i området, må veie tyngre enn andre, påpeker hun.

Trafikkanalyse støtter stengning

Innstillingen fra bydelsdirektøren kommer etter en trafikkanalyse konsulentselskapet Sweco har gjort for bymiljøetaten. Rapporten konkluderer med at en stenging av Løkkeveien vil føre til en sikrere skolevei for elevene ved Ruseløkka skole. En stenging av gaten vil også føre til en bedring av bomiljøet i Løkkeveien.

Kaos i Løkkeveien. Foto: Geir Rognlien Elgvin
Kaos i Løkkeveien. Foto: Geir Rognlien Elgvin

Konsulentselskapet peker på at Henrik Ibsens gate har godt med kapasitet som kan ta unna trafikk. Henrik Ibsens gate har også et kollektivfelt i midten som utelukkende er for trikk og buss.

Av negative konsekvensene, viser rapporten til at det forventes flere trafikkulykker i området med stengingen. Kollektivtrafikken i området vil også få større utfordringer, og da spesielt i Munkedamsveien.

— Et lite steg på veien

Også bydel Frogners miljøkomitè innstiller enstemmig på at de ønsker et prøveprosjekt på stenging av Løkkeveien.

Aksjonistene i Ruseløkka-aksjonen, som lenge har kjempet for en stenging, tar likevel ikke seieren på forskudd. En bindende politisk beslutning er fortsatt er et stykke unna.

— For vår del er dette bare et lite skritt på vei mot stengingen av Løkkeveien.  Vi tar ingenting for gitt før fysiske sperringer faktisk er på plass og gjennomgangstrafikken er borte for godt, sier Tore Wilken Nitter Walaker, i Ruseløkka-aksjonen. Aksjonsnettverket består av beboere som ønsker seg en bedre skolevei og bedre luft rundt Ruseløkka skole.

Første hinder på veien for bydelsdirektørens anbefaling er bydelsutvalget på Frogner som skal behandle saken i sitt møte i morgen (tirsdag) kveld kl 18.

Her ligger Løkkeveien til høyre i bildet. Foto: Geir Rognlien Elgvin
Her ligger Løkkeveien til høyre i bildet. Foto: Geir Rognlien Elgvin