Ruseløkka-elevene utenfor Rådhuset i fjor. De hadde fått ny skole og med det en bilvei som går kloss opp i den åpne skolegården.
Ruseløkka-elevene utenfor Rådhuset i fjor. De hadde fått ny skole og med det en bilvei som går kloss opp i den åpne skolegården.

For over et halvt år siden vedtok bystyret å stenge Ruseløkkveien for biler. Siden har ingenting skjedd

Utenfor Rådhuset demonstrerte Ruseløkka-elever som var lei av å ikke bli hørt. De hadde i lang tid bedt om at Ruseløkkveien ble stengt. Så vedtok bystyret stenging. Men over seks måneder senere kjører bilene fortsatt rett forbi skolegården.

Publisert

Allerede mens nye Ruseløkka skole var under bygging forsøkte foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) å få stengt gaten som går kloss opp i den nye, åpne skolegården.

Med seg på laget fikk de flertallet av partiene i Frogner bydelsutvalg. Etter hvert fikk de også med seg flertallet i bystyret, som i oktober vedtok at Ruseløkkveien mellom Cort Adelers gate og Løkkeveien skulle prøvestenges.

— Klargjøres for bilkjøring

I bystyret i oktober i fjor stemte samtlige partier unntatt Fremskrittspartiet og Folkets Parti/FNB for Venstre-forslaget om å gjøre strekningen bilfri.

Men så har alt stoppet opp. Over et halvt år etter bystyrevedtaket kjører bilene fortsatt kloss opp i den åpne skolegården.

Elever, foreldre og støttespiller på Ruseløkka før avmarsj til Rådhuset i fjor.
Elever, foreldre og støttespiller på Ruseløkka før avmarsj til Rådhuset i fjor.

Ifølge Venstres bystyrerepresentant Marit Vea ser det ut som Ruseløkkveien i stedet for å stenges nå blir utbedret for bilistene.

— Beboere i området har varslet meg om at bymiljøetaten i samme periode har jobbet videre med å klargjøre gata for bilkjøring, med trafikklys og midtstripe, sier Vea.

— Vil komme tilbake med videre prosess

Hun har nå spurt miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) hva som skjer i Ruseløkkveien.

— Byrådsavdelingen har sendt en bestilling til bymiljøetaten om å utrede hvordan prøvestengingen kan gjennomføres, og opprette dialog med berørte aktører slik som Statens vegvesen, politiet og brann- og redningsetaten, sier miljøbyråden.

— Dette for å vurdere nærmere i detalj hvordan Ruseløkkveien kan stenges for trafikk, sier Sirin Hellvin Stav.

— Jeg vil komme tilbake til bystyret om videre prosess i saken, sier miljøbyråden.

Powered by Labrador CMS