Byrådet i Oslo styrker jordmortettheten i bydelene med åtte nye stillinger. Illustrasjonsfoto: Norsk Sykepleierforbund
Byrådet i Oslo styrker jordmortettheten i bydelene med åtte nye stillinger. Illustrasjonsfoto: Norsk Sykepleierforbund

Oslo skal få flere jordmødre

Byrådet har beregnet at Oslo mangler omtrent 50 jordmødre for å gi god og forsvarlig omsorg i tråd med nasjonale krav og anbefalinger. Nå oppretter de åtte nye stillinger for å bedre på situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har byrådet i Oslo gjort en systematisk kartlegging av antall jordmødre og tilgjengelighet i bydelene i Oslo. Kun to av femten bydeler oppfyller i dag nasjonale krav og anbefalinger.

Kartleggingen av svangerskaps- og barselomsorgen i bydelene viser at variasjonene er svært store, også mellom bydeler med relativt lik demografi.

Byrådet har derfor nå bestemt å fordele seks millioner til bydeler med særdeles lav tilgjengelighet i jordmortjenesten eller til bydeler med et særskilt behov for at omsorgen styrkes.

Gamle Oslo, Frogner og Sagene får nye stillinger

— God svangerskaps- og barselomsorg er et av de viktigste folkehelsetiltakene vi har. Dette handler både om kvinnehelse og utjevning av sosiale forskjeller. En godt utbygd jordmortjeneste gir mulighet for god og individuell omsorg.  Dette er tidlig innsats i praksis, sier byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Stig Jensen
Byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Stig Jensen

Byråden mener jordmor- og barselstilbudet som gis i byen i dag holder en god kvalitet, men innrømmer at tilbudet i enkelte bydeler kan bli bedre. Det er dette byrådet nå gjør noe med.

Med den nye investeringen fra byrådet vil det nå bli opprettet to nye jordmorstillinger i bydel Gamle Oslo, mens Frogner og Sagene får en stilling hver. Også bydelene Søndre Nordstrand og Vestre Aker får en ny jordmorstilling hver.

Ikke bare et problem Oslo-problem

På landsbasis anslås det at det mangler 600-700 jordmødre.

Gjennomsnittlige liggetid ved sykehus etter ukompliserte fødsler sank fra 4,1 døgn i 1999 til 2,7 døgn i 2016.

I samme tidsrom er en større del av ansvaret for barselomsorgen lagt til kommunehelsetjenesten. Flere sykehus planlegger å redusere liggetiden etter fødsel ytterligere for friske kvinner med ukompliserte fødsler.

— Det er alvorlig at staten forøker å redusere liggetiden på sykehus, uten at man har sikret at kommunene er satt i stand til å følge opp kvinnene godt nok, sier byråden.

— Dette er ikke bare et Oslo-problem. Kommuner over hele landet har gjennom denne våren ropt varsko. Nå styrker vi tilbudet og håper staten ser at de må ta et større ansvar når kvinner blir sendt hjem tidligere enn før etter en fødsel, sier byråden.