DEBATT

Den 31. august skal Refstad transittmottak på Sinsen etter planen legges ned.
Den 31. august skal Refstad transittmottak på Sinsen etter planen legges ned.

– Hent sårbare flyktninger fra Hellas og redd Refstad transittmottak fra nedleggelse

I stedet for å legge ned Refstad, Oslos eneste mottak, den 31. august, bør vi ta imot sårbare flyktninger fra Hellas og behandle asylsøknadene her.

Publisert

Nylig er det blitt kjent at Refstad transittmottak skal legges ned over sommeren. Det betyr i så fall at Oslos eneste mottak blir lagt ned – et mottak med kapasitet på 350 plasser som over tid har spilt en helt sentral rolle i asylprosessen med sin unike kompetanse og lokalisering sentralt i Oslo.

Refstad er et mottak som over tid har bygget opp et tett og godt samarbeid med lokalsamfunnet, skoler, bydelen og frivillige organisasjoner. Blant annet er det ukentlig aktiviteter i regi av organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Bymisjon og Caritas.

Oslo World Music Festival har arrangert musikkfestivalen «Vårtnabolag» på mottaket de siste to årene, noe som har vært en stor suksess og fungert som en døråpner og motvirket fordommer hos mange.

Refstad utgjør en forskjell

Som frivillig for barn og unge på Refstad de siste seks årene, kan jeg bekrefte at Refstad er et mottak med kompetente og dyktige ansatte.

Som frivillig aktør er man avhengig av et godt samarbeid med mottaket for å kunne tilby gode aktiviteter for barn. Årlig arrangerer vi i Redd Barna nærmere 100 aktiviteter for barna på Refstad og vi tar med barna ut på ulike utflukter, som for eksempel Tusenfryd, fotballkamp, lekeland og tur i skogen.

Disse aktivitetene og utfluktene har blitt så bra nettopp på grunn av et godt samarbeid med mottaket. Vi opplever at Refstad ser verdien av frivilligheten og tilrettelegger for dette på en god måte.

Måten mennesker blir møtt på, betyr mye for hvordan det går med dem. Min erfaring er at Refstad er et sted der ansatte og frivillige gjør dette på en ordentlig måte og utgjør forskjell for de som bor på mottaket.

Synd for lokalsamfunnet

Det er derfor et tap for alle når mottaket nå stenger over sommeren. Ikke bare er det synd for byen og lokalsamfunnet, som uten mottaket på Refstad blir et fattigere og mindre fargerikt sted. Det er synd fordi mange dyktige ansatte mister jobbene sine. Og det er synd fordi man mister et frivillig engasjement man har brukt flere år på bygge opp.

Samtidig vet vi nå altfor godt hvordan situasjonen er i flyktningleirene på de greske øyene. Aller verst er det trolig i Moria-leiren på Lesvos, der 20 000 mennesker er stuet sammen på et område beregnet på 3000.

På grunn av de dårlige forholdene, har flere EU-land sagt seg villige til å ta imot sårbare barn. Så langt har Tyskland og Luxembourg tatt imot enslige barn fra greske leirer, mens Sveits, Portugal og Finland har bekreftet at de vil gjøre det samme i løpet av den nærmeste tiden.

Norge må ta ansvar

I Norge har hittil 71 kommuner støttet oppropet «Evakuer barnefamiliene fra Moria nå», en liste som vokser dag for dag.

Det er stort press på at Norge skal engasjere seg. Blant annet har 19 tidligere statsråder gått ut og oppfordret regjeringen til å hente barn, og en undersøkelse fra Redd Barna viser at et flertall av den norske befolkningen støtter at Norge må ta sin del av ansvaret og hente barn fra leirene i Hellas.

For disse barna er faktisk også vårt ansvar. At flyktninger ikke får reise videre til fastlandet fra Hellas, er bestemt som en del av EU-Tyrkia-avtalen. Det er en avtale Norge støtter, og vi bidrar økonomisk til grensevakt. Leirene befinner seg innenfor det som er Norges Schengen-yttergrense i sør, og Moria-leiren er opprettet dels med norske EØS-midler.

Derfor har Norge et medansvar for barns situasjon i de greske leirene, og derfor må vi også bidra til å evakuere barna fra Moria. Slik Tyskland og Luxembourg har gjort. Slik andre EU-land har sagt de skal gjøre.

Tar imot rekordfå asylsøkere

Vi har vist at vi klarer det før. I 2016 kom det en anmodning fra EU til Norge om å relokalisere flyktninger og avlaste Hellas og Italia. Norge vedtok da å ta imot 750 eritreere fra Italia og 750 syrere fra Hellas. Flyktningene fikk behandlet asylsøknadene sine i Norge, i stedet for at de ble sittende fast i Hellas og Italia, hvor asylsystemet var overbelastet.

Norge bør gjøre det samme i dag og ta imot flyktninger fra greske øyer. Vi har god erfaring fra ordningen, og mange kommuner ønsker å ta imot flere. Vi mottar rekordfå asylsøkere, og vi har ledig kapasitet i asylmottak. Det inkluderer Refstad transittmottak, som etter planen skal legges ned 31. august i år.

Det behøver imidlertid ikke skje. Norge kan ta imot sårbare barn fra Moria, og ansatte og frivillige på Refstad står klare til å ta dem imot.

Der kan de bli tatt vare på i trygge omgivelser, få tilgang til mat, rene toaletter og en verdighet de aldri har opplevd av ansatte og frivillige som har lang erfaring med sårbare barn og familier.

Powered by Labrador CMS