Politiet på vei ut fra leiligheten på Ellingsrud.
Politiet på vei ut fra leiligheten på Ellingsrud.

Sønn (31) dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept sin mor (62) på Ellingsrud

I retten erkjente 31-åringen drapet på moren. En rettspsykiatrisk erklæring slo fast at han ikke var psykotisk da drapet skjedde, mens en annen erklæring antar at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Publisert

Nå er den 31 år gamle mannen dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på den 62 år gamle moren. Dommen i Oslo tingrett er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir.

Tiltaltes forsvarer, advokat Solveig Kristine Høgtun, meddelte at tiltalte ikke ville motsette seg denne straffereaksjonen. 31-åringen er videre dømt til å betale rundt 45.000 kroner i erstatning til morens andre sønn, men frifinnes for krav om oppreisning.

Sakkyndige støtter seg til erklæring nummer 2

Den 62 år gamle kvinnen ble funnet drept i leiligheten på Ellingsrud. Tiltalte var i boligen da politiet kom til åstedet. Hovedforhandlingen ble holdt 26. og 27. mai. 31-åringen møtte i retten og erkjente å ha begått drapet.

Det er utarbeidet to rettspsykiatriske erklæringer i saken. Den første konkluderer med at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Høgtun anmodet om en ny utredning som var ferdig i januar i år. Denne konkluderer med at han antas å ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Det er den siste konklusjonen de sakkyndige har holdt fast ved etter å ha hørt forhandlingene i saken.

Fare for nye alvorlige lovbrudd

Det sakkyndige mener det ikke er mulig å gjøre en meningsfull risikovurdering siden det vil være helt avhengig av videre effekt av behandlingen med antipsykotika har får.

I retten understreket de uansett behovet for en langvarig behandling. Retten forsto dem slik at en tilstand tilsvarende den som førte til drapet på moren per i dag og en tid fremover uansett må påregnes.

Med tanke på det tilsynelatende ellers uforklarlige i drapet, finner retten ingen grunn til å betvile dette. Den konstaterer derfor at en nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd er til stede dersom tiltalte ikke undergis tvungent psykisk helsevern.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS