Victoria Marie Evensen (Ap) skrur lokket på grunnsteinskrinet sammen med sykehjemsetaten, leder for bydelsutvalget i bydel Alna og entreprenør AF Gruppen.
Victoria Marie Evensen (Ap) skrur lokket på grunnsteinskrinet sammen med sykehjemsetaten, leder for bydelsutvalget i bydel Alna og entreprenør AF Gruppen.

Nyskapende Furuset hageby for demenssyke får sin grunnstein

– Det vil bli flere personer med demenssykdom i årene som kommer, og vi trenger derfor flere spesialiserte tilbud til denne gruppen.

Publisert

Grunnsteinen på Furuset sykehjem er et skrin fullt av tidstypiske gjenstander. Et knippe av dagens aviser, skisser av det ferdige bygget og etasjebeskrivelser, en beskrivelse av konseptet hageby, samt en minnepinne med byggetegninger som er emballert i en tidsriktig munnbindpose.

– Det vil bli flere personer med demenssykdom i årene som kommer, og vi trenger derfor flere spesialiserte tilbud til denne gruppen. Hagebykonseptene Dronning Ingrids Hage og Furuset hageby vil være de første spesialiserte tilbudene som gir mulighet for beboerne å leve et så normalt liv som mulig, innenfor trygge rammer, sa byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap).

112 beboerrom

Furuset hageby får i tillegg til 112 beboerrom både frisør, butikk, landsbyhus, vinterhage, restaurant, fotpleie, bibliotek, klubb, og hobbyrom.

Bygget skal tas i bruk i løpet av høsten 2023, og driftes av sykehjemsetaten.

Feiring med kake og brus. Endelig er byggingen for fullt i gang.
Feiring med kake og brus. Endelig er byggingen for fullt i gang.

Økologisk bærekraftig

Langtidshjemmet har mange gode miljøaspekter, og målet er å få miljøkarakteren BREEAM Excellent. Det blir solceller på taket og det gjøres flere energieffektive tiltak i bygningskroppen. Resultatet skal bli et nær nullutslippsbygg. Byggeplassen er naturligvis fossilfri.

Prosjektet er også et FutureBuilt prosjekt, som innebærer at det skal være nyskapende, sosialt og økologisk bærekraftige og være lokalisert i nærheten av gode kollektivtilbud.

På nabotomten skal det bores et stort antall smale og dype brønner for å hente opp bergvarme, og disse skal også brukes til å lagre overskuddsvarme fra sommerhalvåret som kan brukes i kaldere tider. Furuset hageby tilknyttes dette anlegget.

Powered by Labrador CMS