Nye alternativer legges frem i en ny høringsrunde om Sotakioskens skjebne.
Nye alternativer legges frem i en ny høringsrunde om Sotakioskens skjebne.

Byantikvaren ber om vern av både Sotakiosken og den gamle skismørnings-fabrikken i Etterstadgata

Striden om Sotakiosken på Vålerenga går inn i ny høringsrunde. Byantikvaren ber om vern av både kiosken og fabrikken bak. Mens plan- og bygningsetaten mener kiosken bør flyttes av hensyn til Obos-utbygging.

Publisert

— Vi er veldig glade for støtten fra Byantikvaren, som både mener Sotakiosken skal beholde sin nåværende beliggenhet og at bygningene bak skal bevares, sier leder av Vålerenga vel, Hege Stensrud Høsøien.

Striden rundt Sotakiosken toppet seg på nyåret da Obos ville demontere den lille bygningen fordi den står i veien for en planlagt boligutbygging på tomta bak. Det endte blant annet med sammenstøt mellom naboaksjonister og en Nokas-vekter leid inn av Obos.

— Byantikvarens forslag en seier

Sotakiosken er en av de siste restene av det som opprinnelig sto vis-a-vis Sotahjørnet og kaféen der Vålerengens Idrettsforening ble stiftet i 1913. Men bak den lille, forfalne kiosken ligger en gammel stall og et gammelt industribygg. Her skal det blant annet ha blitt produsert skismørning.

Den gamle skismørningsfabrikken i Etterstadgata.
Den gamle skismørningsfabrikken i Etterstadgata.

I de tre alternativene som nå skal ut på høring før politikerne i Rådhuset endelig avgjør bygningenes endelige skjebne, er Byantikvaren uenig med plan- og bygningsetaten om fremtidig plassering av Sotakiosken.

Plan- og bygningsetaten mener fortsatt Obos kan flytte kiosken innenfor "angitt bestemmelsesgrense" i et "planområde". Hverken utbygger Obos eller plan- og bygningsetaten har angitt nøyaktig hvor planområdet er og hvor kiosken kan havne.

Men slik VårtOslo har forstått saken betyr det flytting av Sotakiosken noen titalls meter nordover mot rundkjøringen som deler Strømsveien og Ensjøveien.

— Vi må bruke litt mer tid på å analysere de ulike alternativene som er lagt ut til høring. Men Byantikvarens forslag ser vi på som en stor seier. Nå har vi også støtte fra Fortidsminneforeningen, som mener Sotakiosken klart er bevaringsverdig og at bevaring bør skje der kiosken står, sier Hege Stensrud Høsøien.

— Kiosken markerer inngangen til Vålerenga

— Fortidsminneforeningen har lenge hatt engasjement for trebyen og trykte i 1977 en bevaringsplan for Vålerenga i bokform sammen med Vålerenga Byes Vel og Vålerenga Vel. Kiosken markerer inngangen til Vålerenga og er en sterk identitetsmarkør, skriver foreningen på sin Facebook-side.

Prosjektsjef i OBOS Eiendom, Tore Humberset (til v.) i diskusjon med Vålerenga-naboer. Hege Stensrud Høsøien nummer to fra høyre.
Prosjektsjef i OBOS Eiendom, Tore Humberset (til v.) i diskusjon med Vålerenga-naboer. Hege Stensrud Høsøien nummer to fra høyre.

I sitt alternativ skriver Byantikvaren også at interiøret i den tidligere skismøringsbedriften bak Sotakiosken må bevares.

— Byantikvarens argumenter for bevaring er viktige for Vålerengas stedsidentitet. Vi er opptatt av at Vålerenga har hatt både bolig, næring og industri opp gjennom historien, sier Høsøien.

— Nå håper jeg politikerne går inn for Byantikvarens forslag, sier lederen av Vålerenga vel.

Politikerne avgjør til slutt

I både alternativene fra både Byantikvaren og plan- og bygningsetaten ligger det begrensninger i hvor mye Obos kan bygge på tomta bak kiosken.

Obos har hele tiden holdt fast på at Sotakiosken skal bevares så langt det lar seg gjøre, og at kiosken kun skal flyttes slik at utbygging på tomta bak er enklere.

— Vårt fokus er å ta vare på kiosken. Men slik den står i dag mener vi det er det best å demontere og flytte den, sa utviklingsdirektør Geir Graff-Kallevåg i OBOS til VårtOslo i februar i år.

På dette tidspunktet hadde Obos fått tillatelse til å demontere Sotakiosken. Men etter sterke protester fra naboaksjonister og Vålerenga vel er det lille bygget blitt stående. Når høringsrunden er over vil saken gå til byrådet. Deretter vil det bli fremmet en sak for bystyret, som vil fatte en endelig beslutning.

PS: Tusen takk for at du abonnerer. Det betyr at vi kan lage gode saker om byen vår, fra der du lever.

Powered by Labrador CMS