Veggen i bygården i Jakob Aals gate 17 har slått sprekker som følge av byggearbeider i nabolaget. Foto: Wikimedia Commons
Veggen i bygården i Jakob Aals gate 17 har slått sprekker som følge av byggearbeider i nabolaget. Foto: Wikimedia Commons

Beboernes verste frykt har blitt til realitet. Verneverdige bygårder sprekker ved nytt kjøpesenter på Majorstua

Publisert Sist oppdatert

Veggene slår sprekker i verneverdige nabogårder til kjøpesenteret som bygges på Valkyrie plass.

Beboerne har i lang tid advart mot at dette kunne bli resultatet av utbyggingen.

Planene om nytt kjøpesenter på Valkyrie plass har lenge vært omstridt. Helt siden utbyggeren, Valkyrien Utvikling, søkte om tillatelse til å bygge, har protestene vært mange fra både naboer og byantikvaren.

Nå har en av naboenes største bekymringer rundt utbyggingen blitt en realitet. Veggene i Jacob Aalls gate 17 og flere andre gamle bygårder i byggesonen begynner å slå sprekker grunnet setningsskader fra byggearbeidene.

I begynnelsen av oktober måtte en av de andre bygårdene til og med evakueres i noen timer. Og nå sprer altså problemet seg.

Bekymrede beboere fant sprekkene

I en bekymringsmelding til plan- og bygningsetaten, informerer beboerne i den verneverdige bygården i Jacob Aalls gate 17 om at det den siste tiden har blitt registrert økt sprekkdannelse i vegger og grunnmur i bygården.

— To av beboerne i en av oppgangene våre har oppdaget sprekker i vegger i leilighetene, skriver styremedlem i Jacob Aalls gate 17, Hannes Abild.

Beboerne sier altså at sprekkene, som er i oppgang C, må stamme fra anleggsarbeidene for det nye kjøpesenteret i Valkyriegata like ved.

Byggearbeidene i nabolaget skal ha ført til sprekkdannelser i veggene i oppgang C i Jacob Aalls gate 17. Foto: Jacob Aalls gate 17 AS
Byggearbeidene i nabolaget skal ha ført til sprekkdannelser i veggene i oppgang C i Jacob Aalls gate 17. Foto: Jacob Aalls gate 17 AS

Oppdagelsen av sprekkene kommer ikke som noen overraskelse på beboerne. Allerede før prosjektet ble igangsatt, advarte de om at dette kunne skje på grunn av grunnforholdene.

—  Vi er svært redde for setningsskader. En av de andre gårdene i nabolaget ble skadet da det ble gravet i gaten rett utenfor, sa Torbjørn Hagerup Nagelhus, styreleder i Jacob Aalls gate 17, til Aftenposten i 2015.

Han ønsker ikke å kommentere den oppståtte sprekkdannelsen nærmere overfor VårtOslo.

Sprekker ved fire bygårder - en måtte evakueres

Opplysninger VårtOslo har hentet inn fra Plan- og bygningsetaten viser at det er i alt fire bygårder i nærheten av utbyggingsprosjektet som er påvirket av byggearbeidene.

I en av de berørte bygårdene i Sorgenfrigata 14-16, måtte beboerne den første helga i oktober ut av boligene sine etter at brannvesenet fikk bekymringsmeldinger om sprekkdannelser i bygningen.

Beboerne i Sorgenfrigata 14-16 måte evakuere på grunn av sprekkdannelser i bygården. Foto: Gogle StreetView
Beboerne i Sorgenfrigata 14-16 måte evakuere på grunn av sprekkdannelser i bygården. Foto: Gogle StreetView

— Eter rådslaging med politiet gjennomførte vi en rolig evakuering av beboerne mens vi fikk sprekkdannelsene i bygget vurdert. Beboerne fikk komme tilbake etter kort tid og saken vil bli fulgt opp av geologer, opplyser branninspektør, Sigurd Folgerø Dalen, i Oslo brann- og redningsetat til VårtOslo.

I tillegg skal det ha oppstått sprekkdannelser ved to bygårder i Ole Vigs gate.

Eiendommene burde vært sikret bedre

Flere av bygårdene i nærheten av anleggsområdet står på byantikvarens liste over verneverdig bebyggelse. Antikvar Cathrine Reusch er etter meldingene om sprekkdannelser i bygningene redd for at det oppstår ytterligere skader framover.

— Byantikvaren er mildt sagt svært bekymret for hva som kan oppstå av skader, samt for den videre utviklingen av allerede oppståtte skader og konsekvensene det vil kunne få for
bygningene som er i bevegelse. Vi minner om at det er dårlig byggegrunn i område, skriver hun i en epost til plan- og bygningsetaten.

Reusch og byantikvaren mener det burde vært utført bedre tiltak for å sikre seg mot slike skader før tillatelsen til utbyggingen av prosjektet ble gitt.

— I etterpåklokskapens klare lys ser vi at det burde vært forutsatt refundamentering av
tilstøtende bebyggelse og murgårder som inngår i prosjektet. Vi har de senere årene dessverre sett flere eksempler på at dype kjellere og kritiske følgeskader medfører at verneverdige murgårder må rives, sier hun.

Bekymret for langtidsskader

Avdelingsleder for område Vest hos byantikvaren, Morten Stige, sier til VårtOslo at det ikke bare er skadene under byggeprosessen man nå er bekymret for. Byantikvaren er like bekymret for langtidsvirkningene av byggearbeidene.

— Like viktig er de skadene som kan oppstå om fem eller ti år, som følge av endring i grunnvannstand eller komprimering av byggegrunnen under historiske bygg. Dette ikke minst da disse skadene kan være endring vanskelige å tilbakeføre til byggeprosessen, og dermed kan bli vanskelige å håndtere for framtidige eiere, påpeker han.

Entreprenøren forventet setningsskader

Det er entreprenørselskapet NCC Building Norge som står for utbyggingen av kjøpesenteret i Valkyriegata. Distriktssjef Lars Eivind Karlsen har forståelse for beboernes bekymringer. Han mener likevel de ikke har noe å frykte.

Distriktssjef i NCC Building Norge, Lars Eivind Karlsen. Foto: NCC
Distriktssjef i NCC Building Norge, Lars Eivind Karlsen. Foto: NCC

— Vi har full forståelse for at beboerne rundt byggeplassen opplever det som dramatisk når det dukker opp sprekker ved så kompliserte og omfattende rehabiliteringsarbeider som på Valkyrien. Disse bekymringene tar vi på alvor. Vi kan likevel opplyse at dette er typiske skader ved rehabiliteringsarbeider i dette området, som både vi, våre geoteknikkere og kommunen har forventet, sier han til VårtOslo.

Karlsen opplyser at entreprenøren under byggeprosessen hele tiden har fulgt anvisninger fra Norges Geotekniske Institutt. NCC har gjennom hele prosessen foretatt målinger for å forsikre seg om at massene i grunnen holder seg så stabile som mulig.

Arbeidene vil fortsette

Til tross for naboenes bekymringer vil NCC fortsette byggearbeidene. De oppfordrer naboer til å være på vakt mot ny sprekkdannelse.

— Vi fortsetter arbeidene på helt vanlig måte som tidligere, etter anbefalinger fra våre geoteknikere. Skulle det likevel dukke opp sprekker i maling og eventuelle funksjonsskader, oppfordrer vi beboere til å dokumentere disse og sende til styrene, som igjen melder inn til oss. Deretter håndterer vi dette på vanlig måte, sier Karlsen.

Ifølge utbyggeren dreier skadene seg i all hovedsak om gamle sprekker, og ikke nye store sprekker i Sorgenfrigata 14-16. I Jacob Aalls gate 17 dreier det seg om mindre riss, langt innenfor hva som var prosjektert og påregnelig, og ingen store sprekker.

Plan og bygg vurderer tilsyn

Da prosjektet fikk innvilget oppstartstillatelse i 2015, satte Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune som krav at grunnforholdene rundt byggeplassen skulle følges opp av geologer.

— Vi har med dette forutsatt at grunnforholdene er håndtert på en skikkelig måte gjennom ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver, Rolf Arne Rolid til VårtOslo.

Han understreker at etaten ser på rapporten fra Norges Geotekniske Institutt etter den siste tids hendelser som tillitvekkende, men at etaten likevel vurderer å sette igang tilsyn på anleggsområdet.