Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tv. , NRKs styreleder Birger Magnus, kulturminister Abid Raja og byrådsleder Raymond Johansen før pressemøtet om flyttingen av NRKs hovedkontor fra Marienlyst til Ensjø.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tv. , NRKs styreleder Birger Magnus, kulturminister Abid Raja og byrådsleder Raymond Johansen før pressemøtet om flyttingen av NRKs hovedkontor fra Marienlyst til Ensjø.

Byantikvaren kritisk til NRKs planer for nytt hovedkontor

Selv om det ikke finnes erkjente kulturminneverdier innenfor planområdet for NRKs nye hovedkontor på Ensjø i Oslo, er Byantikvaren skeptisk til planene.

Publisert

Det går fram av en uttalelse til plan- og bygningsetaten, gjengitt av Medier24.

– Byantikvaren er i utgangspunktet skeptisk til arealbehovet som er planlagt dekket innenfor planområdet, står det i uttalelsen fra Byantikvaren.

må ta hensyn til kulturminner

I uttalelsen påpeker Byantikvaren at selv om det ikke er kulturminneverdier i selve planområdet, er det stor tetthet av erkjente kulturminneverdier innenfor planens omliggende områder.

Det er særlig konseptskisse B og C, de to høyeste alternativene, Byantikvaren er kritisk til. Ifølge Medier24 har alternativ B opptil ni etasjer, mens alternativ C har opptil elleve. A-alternativet har seks.

– Byantikvaren fraråder sterkt at alternativ B og C legges til grunn for det videre planarbeidet, står det i uttalelsen fra Byantikvaren.

Powered by Labrador CMS