Byantikvar og lokalmiljøet ber om at de gamle stålverkshallene på Ensjø vernes for framtiden.
Byantikvar og lokalmiljøet ber om at de gamle stålverkshallene på Ensjø vernes for framtiden.

I stålverkshallene på Ensjø er det planlagt 100 nye boliger. Nå vil byantikvar og naboer verne industrihistorien

Den kulturhistoriske verdien av stålverkshallene i Gladengveien er så stor at det bør vurderes om det planlagte utbyggingsprosjektet på tomta bør stoppes, mener Byantikvaren. Naboer har samlet over 600 underskrifter for bevaring av hallene.

Publisert

I 2020 lanserte firmaene Kolberg Motors og Profier en plan om å videreutvikle stålverkstomta i Gladengveien på Ensjø til boligformål. I det innsendte forslaget var de tre gjenværende hallene foreslått revet og tre nye boligblokker oppført på tomta.

Søknaden om omregulering av tomta er nå til behandling hos plan og bygningsetaten, hvor Byantikvaren melder at de ønsker at prosjektet stoppes. Det var Estate nyheter som først kunne melde om innsigelsene fra byantikvaren.

Fraråder sterkt riving

— På bakgrunn av stålverkshallenes kulturminneverdi, vil vi sterkt fraråde riving, skriver Byantikvaren til plan- og bygningsetaten.

Fra før har plan- og bygningsetaten godkjent rivingen.

— De tre gjenstående stålverkshallene representerer både en tidlig fase av industri- og næringshistorien i Hovinbyen. Slik sett representerer stålverkshallene en viktig del av industrihistorien til tross for at de aldri kom i bruk til det opprinnelige formålet, skriver Byantikvaren.

Ber om ny vurdering

I lys av den kulturhistoriske verdien, ber Byantikvaren om at kommunen vurderer utbyggingsplanene på nytt.

— Vi vil på det sterkeste be om at stålverkshallene blir vurdert på nytt ut fra nye perspektiver og mål. Dersom den lengste av de tre hallene likevel må rives av hensyn til kommende park og avstand til relativt nye boligblokker, ber byantikvaren om at det vurderes hvorvidt de to siste hallene kan bevares og gis en hensiktsmessig bruk, sier de.

Fra utviklernes side har det vært en forutsetning for prosjektet at alle de tre gjenværende industrihallene rives.

Naboer støtter byantikvaren

Det er ikke bare Byantikvaren som ønsker å bevare den gamle industrihistorien. Også naboer på Ensjø ønsker at de historiske byggene bevares for framtiden.

I en underskriftskampanje lagt ut på nettstedet minsak.no, har over 600 personer signert et opprop om at de tre stålverkshallene må bevares.

Bak oppropet står Ensjø-beboer Mariann Steiro

Rundt Stålverkshallene er det planlagt grønne parkdrag.
Rundt Stålverkshallene er det planlagt grønne parkdrag.

— Jeg er imponert over hvor mange som har støttet dette oppropet. Jeg hadde ikke trodd vi skulle få så mange underskrifter så raskt, sier hun til VårtOslo.

Oppropet er nå stengt og sendt inn. Det betyr at saken vil komme opp i bystyret, da det kom inn flere enn de tre hundre underskriftene som kreves for å få dette til.

— Jeg startet egentlig oppropet for å få engasjement rundt selve saken. Det er flott at Byantikvaren tar til ordet for å verne hallene, mener Steiro.

Ønsker noe for fellesskapet

Til tross for den gode oppslutningen bak oppropet, er det noe delte meninger i nabolaget på Ensjø om hallene bør vernes eller ikke. Spesielt er det en konflikt i forhold til verning av hallene sett opp mot ønsket om en park i området.

— Det er interessant å se at byantikvaren vil gå med på at en av hallene kan rives for å gjøre plass til den ønskede parken. Det er noe folk må få med seg, mener Steiro.

For egen del mener hun hallene, om de blir vernet, bør brukes til noe som gir noe tilbake til lokalmiljøet.

— Skulle jeg drømme meg helt bort, burde det bli plass til et bibliotek her, mener Mariann Steiro.

Powered by Labrador CMS